Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
76. Zwerfblokken. Weder geheel iets anders zijn de zwerf-
blokken (erratische blokken), welke men vooral in noordelijk
Middel-Europa wijd en zijd verspreid vindt, en te onderscheiden
zijn van de rotsblokken en het gruis of puin, dat in vroeger of
later eeuwen door de gletschers in Zwitserland en elders zijn neer-
gelegd. Deze laatsten komen in zulke hoeveelheden voor, dat
men niet alleen geen twijfel kan koesteren of de gletschers breidden
zich voorheen veel verder uit dan thans, maar dat men ook tot
de overtuiging komt, dat hunne werking toen ontzaglijk krachtiger
moet geweest zijn, en zelfs tot het besluit is geraakt, dat vooral
de zuidelijke en oostelijke bergen der Alpen veel in hoogte zijn
afgenomen.
Aan de naar het N. gekeerde dalmondingen der Middel-Euro-
peesche gebergten, vooral ook op de üeensche eilanden, in de
landen welke de Oostzee begrenzen, in Nederland en zelfs in
België, noordelijk Frankrijk en zuidoostelijk Engeland, vindt
men de zwerfblokken, welke kennelijk op ijsmassa's uit het noorden
zijn aangevoerd, in allerlei grootte en hoeveelheden, nimmer op
grooter hoogte dan van ruim 300 meter. In grooten getale liggen
ze op onze hooge heidevelden uitgespreid, zoowel als groote
blokken als in den vorm van kiezels. Dat de bekleedingen van
onze zeeweringen voor een goed deel uit zulke zwerfblokken worden
vervaardigd, is een bekend feit.
77. Lawienen. Een grootsch verschijnsel in de bergwereld
is de 1 a w i e n e. Met dien naam bestempelt men de sneeuw-
massa's, die van hare legerplaatsen langs de berghellingen af-
glijden, hetgeen vooral in het voorjaar geschiedt, als wanneer de
sneeuwlagen door het dooiwater van den grond worden losgemaakt,
en door hare eigene zwaarte in beweging geraken. Zijn de hel-
lingen niet steil, dan is die beweging niet snel en kleine beletselen
verhinderen alsdan den verderen voortgang. Indien de steilte
echter de eenmaal aangevangen beweging begunstigt, dan glijdt
de sneeuw, welke door den dooi doorweekt vrij vast is saamgepakt,
steeds sneller naar beneden, tegelijkertijd voortdurend aangroeiend
door de sneeuw, welke zij op haren weg ontmoet, en die even-
zeer in beweging geraakt. Eindelijk wordt de snelheid dier ver-
bazend vermeerderde sneeuwmassa zóó groot, dat de door haar