Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
onderscheiden in smalle, lange en diepe kloven, spleetholen, —
in onregelmatige zakvormige ruimten, gewelfde holen, —
en in nauwe ongeregelde gangen, sluipholen; soms hebben
ze als ware tunnels twee of meer uitgangen, soms zijn ze zeer
ondiep met ruimen ingang en heeten dan grotten. Terwijl
het vermaarde Fingalshol, door regelmatige bazaltzuilen omringd,
en de bekende Blauwe grot bij Napels, aan den zeespiegel liggen,
vindt men de Bauman's holen in den Harz en vele anderen
even hoog in het gebergte. De wanden, het gewelf en de bo-
dem zijn in den regel bedekt met den druipsteen, hier en daar
stroomt een beek door het hol, in de verwijdingen onderaardsehe
meren vormend , zooals de Lesse in de grot van Han.
De bekende Hondsgrot bij Napels ontwikkelt zooveel koolzuur,
dat geen levend wezen er in kan blijven ademen.
Wij zullen nopens de uitgestrektheid van sommige holen slechts
vermelden, dat de Adelsberger grot in de Karst met al hare
vertakkingen eene lengte van ruim een uur gaans heeft, terwijl
er zijn die gewelven van 50 m. hoogte bevatten; onderanderen
vormt één der afdeelingen van het Mammouth-hol in Kentucky
eene zaal van 30 meter in het vierkant en 40 m. hoog, zonder
een enkelen pilaar.
Het verdwijnen van het water uit sommige meren doet ook
aan holen denken, welke men natuurlijk moeilijk kan onderzoeken;
trouwens telkens worden nog nieuwe ontdekt.
In ons land bezitten de holen in den St. Pietersberg, bij Maas-
tricht, vrij groote vermaardheid, maar zij zijn niet door de natuur
gevormd; om bouwsteenen te erlangen, werden die eindelooze
gangen uitgehouwen.
75. Grond-inzinkingen. In enkele dalen vindt men inzin-
kingen in de aardoppervlakte, die zich als ketels of trechter-
vormige kloven van zeer verschillende grootte en diepte voordoen ;
vooral in kalkgesteenten komen zij voor, en zijn te verklaren uit
de instorting van den bodem boven holruimten. In Oostenrijk, met
name op de bergvlakte Karst, zijn ze het talrijkst; dikwerf zijn
ze klein, 15 tot 20 schreden in doorsnede, maar de trechter van
St. Canziaan heeft meer dan 100 meter diepte en van boven eene
ruim zoo groote doorsnede.