Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
73. Gletschers. Eene merkwaardige eigenaardigheid van het
hooggebergte zijn de gletschers, waarschijnlijk overblijfselen
der ontzettend uitgebreide ijsvelden, welke in vroeger tijden een
groot deel van de Aarde hebben bedekt. De tegenwoordige
gletschers zijn ijsmassa's, die beneden de sneeuwgrens in holten
en dalen zijn gelegerd, en tusschen twee bergtakken langzaam
naar omlaag zakken. Het bovenst gedeelte bestaat meer uit
sneeuw, welke op die hoogte in fijne korrels nedervalt en firn
wordt genoemd; langzamerhand verandert die door vochtige
neerslag of zonnewarmte in ijs, waaruit het onderste gedeelte,
de eigentlijke gletscher bestaat.
Aan beide zijden worden zij begeleid door eene reeks rots-
blokken, slechts gedeeltelijk vergruisd, dit zijn de randmo-
renen, waaraan zich dikwerf ook middel morenen
paren, wanneer de gletscher uil verschillende sneeuwvelden zijn
oorsprong nam. De gletscher zakt, dringt steeds voorwaarts,
maar zóó langzaam, dat men lang twijftide of dit wel zoo was :
thans heeft men niet alleen zekerheid op dit punt, maar van
veler gang is de snelheid bekend; zoo schuift de bekende Aar-
gletscher jaarlijks 70 meter voorwaarts. Maar ook voor hen
geldt het »tot hiertoe en niet verder." In het dal neergedaald,
kan hun loop de zonnewarmte niet trotseeren, zij lossen zich
in water op en geven er den oorsprong aan de rivieren.
Vooral in de Alpen zijn de gletschers zeer sterk ontwikkeld
en menigvuldig; van den Montblanc tot aan ïirol telt men er
wel 400, te zamen 38 vierk. mijl beslaande. Ook op IJsland
vindt men zeer groote, maar de allergrootste is stellig de Hum-
boldt gletscher aan Groenland's westkust, welke met Spitsbergen
de geboorteplaats is van de ontzettende ijsbergen, die uit Straat
Davis en de Noordelijke IJszee met de poolstrooming den At-
lantischen Oceaan binnendringen. Die schijnbaar onbeweeglijke
massa brengt ongehoord veel water en vaste stoffen in bewe-
ging ; men berekent toch dat in het midden van Augustus de
Aar-gletscher in één etmaal 2 milloen cubiek-meter water en
bijna 150UOO kilogram zand afvoert.
74. Holen. De bergwereld levert nog meer bijzonderheden
op, die niet met stilzwijgen mogen worden voorbijgegaan; wij
willen de holen in de eerste plaats bespreken. Naar hun vorm