Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
ten, welke te midden der gebergten als breede bekkens uitge-
spreid liggen, of zich boven de terrasvormige hellingen als
tafellanden voordoen; van de laatsten is een droge bodem
dikwerf eene kenmerkende eigenschap, en deze oefent invloed
uit op de plantbekleeding; maar de eersten zijn meestal meer
begunstigd, en vooral in de keerkringslanden gezegend met een
heerlijk, versterkend klimaat.
70. Dalen. Van de bergruggen en bergtoppen verwijlt de
blik soms met onverdeelde bewondering in het dal, dat aan den
voet der bergen dan eens als eene breede vallei, dan weer als
een kronkelende kloof de aandacht trekt. Die breede, langge-
strekte valleiën zijn de lengtedalen, welke steeds in de
richting van den bergkam loopen; die enge dalgronden zijn ge-
meenlijk de dwarsdalen, welke zich van dien kam verwij-
deren. Geen beter voorbeeld kan men opnoemen dan het Zwitsersch
kanton Wallis, dat over zijn geheele lengte door de beide
hoogste Alpenketenen ingesloten en aldus een breed lengtedal
is, terwijl zoowel van de noord- als van de zuidzijde een aan-
tal vertakkingen van die bergketenen in het dal afdalen en
dwarsdalen vormen. Maar soms verengt zich het breede dal
plotseling, zoodat men het met eene poort zou meenen te kunnen
afsluiten, gelijk met het Walliser-land bij St. Maurice het geval
is, en daarentegen verbreeden de dwarsdalen zich weieens, zoo-
dat de ruwe rotsnatuur eensklaps voor een vriendelijk landschap
plaats maakt. In één woord, in en om de bergwereld is ver-
scheidenheid een vaste regel.
Het lijdt wel geen twijfel, of de meeste dalen zijn grootendeels
door de afstroomende wateren gevormd; maar desniettegenstaande
biedt hun bodem toch de grootste verscheidenheid, omdat na die
uitspoeling eeuw op eeuw is vervlogen en de dalgrond derhalve
met gruis, rotsblokken, zand of slijk is bedekt, al naar den
ouderdom der landstreek en de bestanddeelen der omringende
bergen.
71. Hoog- en laagland der werelddeelen, Eene opgave
van de verdeeling der werelddeelen in de laag- en hoogland
vindt hier hare plaats.