Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Hoe de werkelijkheid is, leert ons bijgevoegde figuurlijke
voorstelling van den hoek der hellingen : a. de grootste helling
van den weg over den Mont Cénis, b. de grootste helling van
den Simplon-weg, c. wagens berg-af reeds gevaarlijk, d. grens
van bruikbaarheid voor den wagen , e. voetpad bij vasten grond
moeilijk te beklimmen, ƒ. met gras bedekte grond moeilijk te
beklimmen , g. zonder treden ongeveer onbeklimbaar, h. steilste
gedeelten van een vulkanisehen kegel, i. te steil voor schapen-
weiden , Ic. geheel ontoegankelijk (55o).
69. Bergruggen en toppen. Daar waar het gebergte de
waterscheiding vormt, heeft men den bergrug bereikt; is
die smal dan heet hij kam , en zeer scherpe bergkammen noemt
men graten. Soms yormen de inzinkingen diepe insnijdingen,
welke men passen noemt, en naar de gesteenten waaruit
tjet gebergte is saamgesteld, eng of breed zijn ; hoe lager zulke
overgangen beneden de kam-linie dalen, hoe gemaklijker ook
het verkeer tusschen de aan beide zijden liggende landstreken
is. De bruikbare passen bestempelt men ook met de namen:
Joche, Furken, cols , ports , passagen , puërtos : zijn ze zeer
eng : kloven , fourches.
De hoogste deelen der bergen worden mede door verschil-
lende namen onderscheiden: bergtop is eene zeer algemeene
uirdrukking ; de bergbewoner onderscheidt echter pieken , torens ,
eylinders , hoornen , kogels , kegels , tanden , naalden , spitsen en
steenen; is de bergtop meer afgerond, dan heet hij kop, koe-
pel , ballon, kulm, dom , sommet.
De weinige afwisseling, welke de vlakten opleveren, wordt
veelvoudig op en in het gebergte vergoed: krachtige boomgroei
en weelderige grasperken, stoute natuurtooneelen en liefelijke
landschappen, groote vruchtbaarheid en ontzettende steenwoes-
tenijen houden beurtelings onze blikken bezig; de bewoner van
de vlakte acht zijn land dan ook menigwerf stiefmoederlijk
bedeeld, wanneer zijn oog al die nieuwheid ontdekt, maar bij
nader inzien kan hij zich daarmee troosten, dat de practische
bewoner van het hooge land hem zijne kostelijk graanvlakten en
welige weilanden benijdt. Behalve aan de bergen en het laag-
land moeten wij ook een bezoek brengen aan de hoog vlak-