Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
'A
i
Eene bijzondere soort van vlakten zijn de woest ij nen,
die vrij wat ruimte beslaan op onze Aarde; toch bieden deze
ook nog verscheidenheid, al is indrukwekkende verlatenheid
zoowel het kenmerk van de eigentlijke zandwoestijnen als van
die dorre, rotsige vlakten , welke men ook met den naam van
woestijn stempelt. Doch hoe éénvormig, hoe verlaten vooral de
zandwoestijnen er uitzien en grootendeels werkelijk zijn, zoo
verbergen zij toch ook vruchtbare plekjes, die men oasen
noemt. Gemeenlijk nemen deze bewoonde oorden de laagste
plekken in, alwaar het bronwater zich verzamelt en door zijn
levenscheppende kracht den heeWijksten wasdom te voorschijn
roept,
68. Berghellingen. Wij naderen thans het hoogland en
zullen ons een oogenblik bezighouden met de hellingen,
welke ons toegang moeten verschaffen tot het gebergte. De
onderste streek, welke de ylakte begrenst, noemt men den voet
van het gebergte; de eigentlijke helling is gemeenlijk veel steller
en voert langs een oneffen baan naar boven; dikwerf zijn het
ook afgezonderde heuvelreeksen, die den overgang van vlakte
tot gebergte vormen, — elders weer, waar men een tafelland
beklimt, stijgt de grond terrasvormig, als ware het met reuzen-
treden; soms verheft de rots zich schijnbaar loodrecht boven
het dal. Schijnbaar zeggen wij, omdat niets meer bedriegelijk
is dan de helling der bergen; steeds komt hij ons veel steüer,
of het dal veel dieper voor dan werkelijk het geval is; het ge-
zichtsbedrog kan slechts door langdurige oefening verdwijnen.
Fig. 7.
/ i-
//
--------------"
--a
-i
-a