Boekgegevens
Titel: Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5816
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201145
Onderwerp: Aardwetenschappen: fysische geografie
Trefwoord: Fysische geografie, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der natuurkundige aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
wentelt zij zich om hare as en bezigt daartoe 34 uren; dat is
de oorzaak van het verschil tusschen dag en nacht. Deze wen-
teling heeft plaats van het W. naar het O., zoodat de schijnbare
draaiing der hemellichamen natuurlijk van het O. naar het W.
geschiedt.
Ten tweede beschrijft zij in dezelfde oost-westelijke richting
een elliptischen kring rondom onze Zon in 365 dagen, 5 uren,
48 minuten en 48 seconden; die weg is ongeveer 139 853000
mijl lang, weshalve in iedere minuut meer dan 240 mijl worden
doorloopen. Dien omloopstijd noemen wij een jaar, met dien
verslande dat ons burgerlijk jaar juist 365 dagen telt, terwijl
de overschietende uren en onderdeelen door schrikkeljaren wor-
den verrekend.
De invloed, die deze bewegingen op den duur van dag en
nacht en op de jaargetijden of seizoenen zouden uitoefenen, indien
de as der Aarde geen scherpen hoek met hare baan maakte,
ware stellig zeer verschillend van dien, welken wij thans hebben
te beschrijven. Dan zouden dag en nacht overal en altijd even
lang zijn en een gedeelte der oppervlakte ware gedoemd om te
verdorren, terwijl een zeer belangrijk gedeelte ten aUen tijde
onder sneeuw en ijs zou begraven liggen. Hoe geheel anders is
het nu gesteld, doordien de as der Aarde in eene hellende rich-
ting op hare baan staat; die helling bedraagt slechts ongeveer
335° (meer juist 23,''27|'), doch is voldoende om de afvrijking
te voorschijn te roepen, welke de werking der zonnestralen, als
licht- en warmte-aanbrengend vermogen, ons thans te beschouwen
geeft (Kg. 3). Daardoor wisselt de lengte der dagen en nachten
op verschillende breedten aanmerkelijk af: hoe verder wij ons
van den evenaar verwijderen, des te grooter wordt het onderscheid
tusschen den längsten en kortsten dag:
Langste dag. Kortste dag.
10» Breedte, 12 uur 35 min., 11 uur 25 min.
20« II 1 13 II 13 „ , 10 II 47 ;/
30° II 1 13 II 56 „ , 10 n 4 n
40° II I 14 II 51 II , 9 II 9 II
50° II > 16 II 9 II , 7 II 51 II
60° 1/ 1 18 // 30 „ , 5 u 30 u