Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
grenzen (30,8 k.m.) en verder naar Antwerpen, met een
zgtak op ons grondgebied van R O s e n d a a 1 naar Breda, 22,4
k.m. Van Tilburg naar Turnhout, totde grens 22,5 k.m.
De Aken-Maastrichtsche spoorweg, van Aken
in Pruisen langs Valkenburg naar Wgk, overschrydt
de Maas ten noorden van de stad Maastricht naar Has-
selt, de hoofdstad van Belgisch-Limburg; op ons ge-
bied 31,7 k.m.
De Noordbrabant-Duitsche spoorweg, van Box-
tel over Veghel, Uden en Gennep naar de grens (52
k.m.), en verder naar Goch en Wesel.
De Nijmeegsche spoorweg, 27 Nederl. mijl, waarvan
15 op Nederlandsch gebied, van Ngmegen naar Cleef.
De spoorwegen van Terneuzen, over Sluiskil en Sas-
van-Gent naar Gent, en van Sluiskil over Hulst
naar St. Nicolaas; binnen onze grenzen 14,5 k.m.
De spoorweg van Zutfen over Winterswyk naar de
Westfaalsche kolen- en yzerdistrikten;totde grens
ongeveer 50 k.m.
Voorts de verbindingslijnen: van Venlo naar de Pruisi-
sche grens in de richting van Gelder (lyn Parijs —Ham-
burg); van Zevenbergen naar den Staatsspoorweg,
die over den Moerdijk voert; eindelyk de korte maar kunst-
rijke spoorbaan dwars door Rotterdam en over de Maas,
ter verbinding van den Hollandschen spoorweg met den Staats-
spoorweg naar Dordrecht en verder (onafgebroken verkeerlynen
tusschen Holland, Brussel en Parijs).
§ 67. Tot dusver maakten wij alleen melding van de be-
reids geëxploiteerd wordende banen, en zullen thans nog ver-
melden de in aanbouw zijnde spoorweglijnen en die tot wel-
ker aanleg volgens de wet is besloten.
Voor een groot deel gereed is de Zuid-Ooster-spoor-
weg van Tilburg over 's Hertogenbosch langs Oss
en Ravestein (brug over de Maas) naar Nymegen.
Met kracht wordt gewerkt aan den spoorweg van Woer-
den langs den Ouden Rijn naar Leiden, de Rijn- en Hol-
landsche spoorwegen verbindende; evenzoo aan de kunstwerken
te Amsterdam, waardoor de Hollandsche spoorweg langs
het Y wordt verbonden met de Ooster- en Rijnspoorwegen.
Volgens de wet is de Staat belast met den aanleg der
spoorwegen: