Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
In den zomer van 1878 waren voor het publiek verkeer
opengesteld de volgende spoorwegen:
De Hollandsche spoorweg, van Amsterdam over
Haarlem, Leiden, 's Gravenhage, Delft en Schie-
dam naar Rotterdam, 84,5 kilometer; — van Haarlem
over L^itgeest, Alkmaar en Schagen naar den Hel-
der, 76 k.m. ; — van Uitgeest over Zaandam naar
Amsterdam, 28 k.m.; — van Amsterdam over Hil-
versum naar Utrecht, 36 k.m.; — van Hilversum
over Amersfoort en Apeldoorn naar Zutfen, 62,5 k.m.
Beide laatste takken voerenden naam van Ooster-spoorweg.
De Rijnspoorweg, van Am s ter dam grootendeels langs
de Vecht naar Utrecht, vandaar bijna rechtuit naar Arn-
hem en over den IJsel langs Zeven aar naar Emmerik
in Pruisen, tot de Duitsche grens 122,5 k.m.; van
Utrecht over Gouda naar Rotterdam, 52,3 k.m., van
Gouda naar den Haag, 29 k.m.; — van Breukelen
naar Harmeien, 8 k.m., ter bevordering der direkte spoor-
wegverbinding tusschen Amsterdam en Rotterdam
De Staats-spoorwegen van Harlingen over Frane-
ker, Leeuwarden, Groningen, Winschoten en
N ieuwe-Schans naar Leer, tot aan de grenzen 127 k.m.;
van Arnhem over Zutfen, Deventer, Zwolle, Mep-
pel en Heerenveen naar Leeuwarden, 169,3 k.m.; —
van Meppel over Assen naar Groningen, 77 k.m. —
van Zutfen over Lochem, Hengelo en Enschede naar
de Duitsche grens, 59,7 k.m.;—van Almelo over Hen-
gelo naar Salz bergen, tot aan de grens 55,5 k.m.; —
van Utrecht over Culenborg en 's Bosch naar Boxtel,
50 k.m.;—van Rotterdam over Dordre cht, Moerdijk,
Breda, Tilburg, Boxtel, Eindhoven, Helmond,
Venlo en Roermond naar Maastricht en Luik, 235
k.m.; van Eindhoven naar de Belgische grens (richting
Hasselten Luik), 17k.m.; — van Venlo naar de Prui-
sische grens, 3 k.m. , — van Rosendaal over Bergen op
Zoom, Goes en Midd e lb u r g naar Vli ssin g en , 75 k.m.
De Centraal-spoorweg van Utrecht langs Amers-
foort, N ij k e r k, Harderwyk en H a 11 e m over den
IJsel naar Zwolle, 8-i k.m., en van die stad naar Kam-
pen, 13 k.m. lang.
De Grand Central-Beige, van den Moerdijk langs
Zevenbergen, Ouden bosch en Rosendaal naar de
6