Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
SVs millioen kilogram boter ter markt. Te Utrecbt werden
op de markten 200000 hektoliter granen, erwten, boo-
nen en aardappelen aangevoerd. In de stad Groningen
worden telken jare ruim 4000 lasten granen en zaden ge-
meten. De te Leeuwarden ter markt gebrachte granen
en zaden bezaten eene waarde van meer dan 3 '/„ millioen
gulden, terwijl in de noordoostelyke provinciën in 1877 elke
week wel 1000 runderen verkocht en verzonden werden ä
f200 per stuk; in het jaar een kapitaal uitmakend van ruim
10 millioen gulden. Bewyzen genoeg, dat het vertier op die
markten levendig is; maar ook elders heerscht naar verhouding
evenveel drukte, al willen wij niet vermoeien door de mededee-
ling van meerdere cijfers; behalve genoemde plaatsen zyn immers
ook Amsterdam, Rotterdam, Leiden*), Gouda, Pur-
merend, Tiel, 's Hertogenbosch, Zwolle, Middel-
burg, Goes en zooveel andere steden wegens het markt-
bezoek bekend. Onafhankelijk daarvan is de binnenland-
sche groothandel wel niet geheel, maar toch deelt niet
elke plaats daarin in juiste verhouding tot hare markten, want
nog verscheidene andere steden hebben uitgebreide handels-
betrekkingen met oorden ver buiten haar markt-rayon gele-
gen, zooals Deventer, Nijmegen, Arnhem, Zutfen,
Amersfoort, Dordrecht, Breda, Zierikzee, Zaan-
dam.
Als bydrage tot het levendig binnenlandsch verkeer, kan
nog worden medegedeeld, dat het aantal stoomvaartuigen op
onze binnenwateren was aangegroeid in 1876 tot ongeveer
700 schepen.
§ 63. Ons vaderland dryft een levendigen zeehandel en
handhaaft zyn rang in dit opzicht waardiglijk, als men dien
vergelijkt met den buitenlandschen handel der overige Staten
van het vasteland van Europa; op 1° Januari 1878 bezaten
wij eene koopvaardijvloot van 1247 zeeschepen metende
958652 M% waaronder 79 zeestoombooten van ruim 200000
M'; hoofdzakelyk nemen zes havens aan het overzeesch
verkeer deel: het zijn Amsterdam, Rotterdam, den Hel-
der, Dordrecht, Schiedam en Harlingen, terwijl
Groningen, Middelburg, Vlaardingen, Purmerend,
Zaandam, Edam, Zwolle, Kampen en Delfzyl eerst
*) De omzet op de veemarkt bedroeg er ia 1877 /7 671339; meest runderen
fn kalveren, 137406 stuks.