Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
van grove metalen hier in verhouding tot andere takken veel
ten achteren blijft; dat de papier vervaardiging op eene vrij
goede hoogte staat, en dat vooral de bereiding van eetwaren
en andere verbruiksartikelen (men denke aan koorn, grutten,
suiker), krachtig door stoom wordt gesteund.
§ 58. Zij is derhalve belangryk genoeg om de gewichtigste
takken eenigszins meer van naderby te beschouwen: de ka-
toennijverheid houdt de meeste handen bezig, zeker veel
meer dan 10000 vaste werklieden; zij bloeit vooral in
T w e n t h e, alwaar de geheele bevolking min of meer belang
by den bloei van deze industrie heeft, want de veldarbeider
wordt er 's winters fabriekarbeider; Haarlem, verscheidene
oorden in de Meier ij van's Hertogenbosch en de Ach-
terhoek van Gelderland nemen levendig deel in de
katoen-industrie, die zich tot heden nog te weinig toelegde
op het vervaardigen van kettinggarens, zoodat het grootst
gedeelte van de grondstof benoodigd voor de scheringdraden
uit de Britsche fabrieken als twist werd aangevoerd;
tegenwoordig verrijzen echter overal nevens de bloeiende
stoomweverijen ook stoomspinnerijen, daar de proe-
ven goede uitkomsten opleverden; de drukkery en verwery
van een aanmerkelijk deel der voor de Koloniën bestemde
katoenen goederen verschaft vooral te Haarlem veel ver-
tier, alwaar ook, evenals in Twenthe, stoombleekerijen
ten dienste der fabrikanten bestaan; ook Veenen daal moet
wegens de katoen-industrie genoemd worden. Het grooter
deel van de hier te lande vervaardigde katoenenstoffen is
bekend onder den naam van c a 1 i c o t s, maar men zou zich
verwonderen als men van nabij zag in hoevele takken deze
industrie zich splitst, en hoe zij onderanderen door de half-
wollenfabricaten van zelve een overgang vormt tot de
Wolfabrieken, die in Tilburg haren hoofdzetel hebben,
alwaar vooral lake n vervaardigd wordt; daarna komt Lei den
in aanmerking, alwaar zoowel laken als dekens en duf-
fels, greinen en pole mieten worden geweven en
sa ai et, garens, boezels en kousen geproduceerd;
Utrecht, Geldrop by Eindhoven en Vaals in Lim-
burg bezitten ook belangryke fabrieken van wollengoederen
en houden veel handen bezig, terwyl men in Groningen
een aantal wolkammeryen vindt; de vervaardiging van kunst-
wol uit afval enz. neemt ook sterk toe, en enkele plaatsen