Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
bachtsngverheid voor vele oorden is, maar de eigenlgke
fabriekarbeiders werken voor het grootst gedeelte in boven-
genoemde vakken: Noordbrabant, Noord-Holland,
Zuid-Holland en Overgsel tellen de meeste dier werk-
lieden; deze gewesten bevatten dan ook wel drie-vierden
van het honderdduizendtal fabriekarbeiders in Nederland
en de aanzienlgkste fabriekmatige werkplaatsen, gelgk uit
onderstaande opgave der in 1872 in de verschillende pro-
vinciën aanwezige stoomwerktuigen (met de paardenkrach-
ten) is op te merken:
Zuid-Holland 464 (4601) Limburg 98 (1218)
Noord-Holland 288 (3222) Gelderland 126 (1306)
Noordbrabant 319 (3782) Zeeland 82 (554)
Overijsel 186 (3398) Groningen 107 (1168)
Utrecht 51 (818) Drenthe 17 (135)
Friesland 17 (746) Het Rijk 1815 (20918)
behalve 7 stoomwerktuigen in mgnen met 488 paarde-
krachten.
Tien jaar vroeger bedroegen die cijfers 983 stoomw. met
15824 p. k., nog tien jaar vroeger in 1852 slechts 364
stoomw. met 6537 p. kr,; terwgl het totaal aantal stoom-
ketels op 3l December 1876 in gebruik beliep 4691 ge-
plaatst in 2393 fabrieken, 707 stoombooten en 619
ocomobielen (zonder de locomotieven in gebruik bij de
Ispoorwegen).
Naar de rubrieken waarin men de nijverheid kan verdee-
len, levert 1872 de volgende cijfers op:
Stoomw. P. kr.
Manufakturen.......... 389 6615
Metalen . •.......... 162 1549
Hout en Scheepsbouw........ 129 1602
Glas, aardewerk, steen enz...... 51 584
Vetwaren, scheikundige en verfl'abrieken . . 241 2417
Kleederen, edelgesteenten enz...... 17 243
Meubelen en ander huisraad...... 10 60
Consumtie-artikelen......... 686 6561
Drukkerijen........... 53 137
Rijtuigen, werktuigen, instrumenten ... 24 184
Papier............. 53 927
Steenkolenmgnen......... 7 488
In het Rijk . . 1822 21403
Waaruit met een oogopslag is te zien dat de bewerking