Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
bestelling van uitgebreide graanvelden. Meestal is de ooftteelt
te begrypen onder de overige werkzaamheden en vordert deze
geene afzonderlyke arbeiders, doch waar de verbouw van fijne
vruchten, zooals te Aalsmeer, Boskoop, in het West-
land, en in en om Beverwijk het hoofdbestaan uitmaakt,
vergrooten deze het aantal der door den landbouw bezig ge-
houden wordende handen; de uitgestrektste boomgaarden vindt
men in de Betuwe, den Tielerwaard, Utrecht, op
de Zuid-Hollandsche eilanden, by Hoorn en langs
de IJselboorden; jaarlyks wordt er voor een bedrag van
ruim 2 millioen gulden uigevoerd.
Eindelijk behoort de houtkuituur onder deze rubriek te
huis, en al dekt zij bij lange na de behoefte niet, toch is
zij, vooral wegens de opbrengst van rijshout, brandhout
en schors, aanzienlijk genoeg om op de griendwaarden in
den Biesbosch en langs vele rivierarmen, de akkermaals-
bosschen van Noordbrabant, Utrecht, Gelderland,
Overysel en Drenthe, en de dennen-aanplanting op zoo
menig heideveld te wyzen; ruim IV2 millioen gulden aan
hoephout wordt jaarlijks uitgevoerd.
§ 57. Ofschoon Nederland wegens gebrek aan de on-
vermijdelykste grondstoffen, — steenkolen en ijzer, — geen
eigenlyk fabriekland is, heeft de nijverheid zich sedert
de scheiding vaif België zoozeer weten uit te breiden en te
verheffen, dat in menig opzicht de mededinging van het bui-
tenland kon worden overwonnen; het is thans niet alleen
de binnenlandsche markt welke een aantal takken doet
bloeien, maar de zekerheid ook in de uitgestrekte koloniën
koopers en verbruikers te vinden, droeg daartoe veel by.
De meeste bedrijvigheid heerscht in de verwerking van ka-
toen, wolle en vlas, in de steen- en pannenfabrie-
ken, de ijzer- en werktui g-f abrieken, by den
scheepsbouw en de daaraan verbonden touwslager ij;
daarna komen hoofdzakelijk in aanmerking eenige zeer be-
langryke doch dikwerf plaatselijke nijverheidstakken, zooals:
tabakverwerking, diamantslijperij, suikerraffi-
naderij, papierfabrieken, schoenfabricatie, mat-
te n-en biezenvlechter ij, glas-en aardewerkvervaar-
diging, goud- en zilversmedery en branderijen.
Wanneer wij de verschillende provinciën doorwandelen, zal
nog menige bloeiende werkplaats ons in 't oog vallen, wy
zullen dan leeren inzien hoe gewichtig de gewone ani-