Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Brielle Z. H, 5000 Maassluis Z. H. 4500
Helvoetsluis Z,H. 5000 Zalt-Bommel G. 4000
Dokkum F, 4500 Almelo 0. 4000
Doesborgh G. 4500 Terneuzen Z. 4000
Steen wijk 0. 4500
Op deze lijsten is Zuid-Holland (Z.H.) wel 13maal ver-
tegenwoordigd, Drenthe (D.) daarentegen het zwakst met
twee kleinere steden en eene belangrijke veenkolonie. In het
westen is _over het algemeen het stadswezen zeer ontwikkeld ,
en het aantal groote steden in het rayon tusschen Amster-
dam en Rotterdam wordt slechts in enkele gedeelten van
België en Engeland overtroffen, bg opeenhooping van
fabrieksbevolking.
V. DE MIDDELEX VAN BESTAAN.
§ 54. Een aanzienlijk gedeelte der bevolking houdt zich
met den veeteelt bezig en de runderen staan daarbij op
den voorgrond. In § 42 hebben wij reeds vermeld hoe be-
langryk onze runderkudden zijn; een goed deel daarvan is
ter vetweiding bestemd, en voorziet in de behoefte aan slacht-
vee binnenslands, terwijl het uitgevoerd rundvee eene waarde
van byna 15 millioen gulden vertegenwoordigt; een nog groo-
ter gedeelte wordt aangehouden voor de veefokkerij en voor
de daarmede gepaard gaande zuivelbereiding ten dienste
der eigen consumtie en voor den handel naar het buitenland.
Op de laatstbekende lijsten van uitvoer komt de boter voor
met een waarde van 17 millioen gld., de kaas ter waarde
van 10 millioen gld.; vooral Friesland, Noord- en
Zuid-Holland bekleeden in dit opzicht eene eerste plaats. —
De schapenteelt is met het oog op den uitvoer ook van
gewicht, want er wordt voor ongeveer SVs millioen gld. aan
schapen en lammeren, en voor ruim 8 millioen gld.
schapenwol naar het buitenland verzonden. Varkens
en geiten worden meer uitsluitend ter voorziening in eigen
behoefte aangefokt, maar de waarde der uitgevoerde varkens
bedraagt toch nog 21/2 millioen gld.; voegt men daar nu
de waarde der door het buitenland gekochte paarden
bij, ruim ly^ millioen gld., dan verschaffen die opgaven