Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
gelijke grootte in den vreemde, waar men wel schoone wij-
ken maar zeldzaam fraaie steden ziet.
§ 52. De Nederlanders wonen niet allen in huizen,
want byna 50000 personen bewonen 9000 schepen; toch
behoeven wij niet te zeggen dat het meerendeel zijn te
huis werkelijk in eene van dak en deur voorziene woning
vindt, al is er menige stroo-stulp onder de 600000 woon-
huizen van ons land, waarby men nog voegen moet onge-
veer 40000 gebouwen, die als kerk, school, pakhuis, stal of
fabriek gebezigd worden; in ieder huis wonen gemiddeld 6
personen, maar naar den aard der bouworde wisselt het
aantal bewoners af in de verschillende oorden en gewesten
des lands; in de steden is de bevolking natuurlyk het meest
opgehoopt, — in de dorpen der veeboeren , waar minder hulp
bij den arbeid vereischt wordt dan in de bouwprovinciën, is
het getal bewoners van elk huis iets geringer dan elders.
Tafel van bevolking en grootte der provinciën. *)
Namen
der
Provinciën.
Grootte q Percenten d. bevolking.
in Inwoners. „ P —------
Hektaren. IV.G.Mijl. v,t,..Miji. p^^j^^j R.Kath. Israël.
Groningen. . . 229500 42. 242000 5762 90.5 7.5 2.
Friesland . . . 327500 60. 317500 5292 90. 9. ].
Drenthe . . . . 266500 48. 114000 2375 93.5 4. 2.5
Overijsel. . . . 334500 60.5 268000 4430 66.5 32. 1.5
Gelderland . . 508500 92. 453500 4930 61. 38. 1,
Utrecht. . . . . 138500 25. 186000 7440 62. 37. 1.
Noord-Holland271500 49.5 642000 12970 67.5 27.5 5.
Zuid-Holland. 301500 55. 76350013890 73.5 24.5 2.
Zeeland . , . . 176500 32. 187000 5844 73.5 26. 0.5
Noordbrabant 512500 93. 456500 4910 11.5 88. 0.5
Limburg . . . . 220500 40. 235000 5875 2.5 97. 0.5
Het Rijk 3 287500 597. 3 865500 6442 59. 39. 2.
§ 53. De gemeenten boven de 10000 inwoners, en de
uit een volkshuishoudkundig oogpunt ook nog belangryke
♦) Op 1 Januari 1877.