Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Alzoo zgu er nergens zooveel weiden als in ons vaderland ,
tenzg in het zich meer en meer op veeteelt toeleggend Brit-
sche Rijk en in het voor den landbouw ongeschikt berg-
land van Zwitserland, en byaa nergens minder bosch,
dan hier, niettegenstaande de veenen het bewijs van de voor-
malige houtrijkheid opleveren; jaarlijks wordt dan ook voor
ongeveer 10 tot 11 millioen gulden timmer- en scheepsbouw-
hout van den Rijn en uit het Noorden aangevoerd.
Eerst sedert het verval van den handel, derhalve sedert
het einde der vorige eeuw, is men zich in Nederland krach-
tig op den akkerbouw gaan toeleggen, en thans is deze reeds
van zooveel belang, dat er gemiddeld slechts drie en een half
tot vier en een half millioen hektoliter graan meer wordt inge-
voerd dan uitgevoerd *); dus, wat althans het verbruik als voe-
dingstof betreft, in verhouding niet meer dan in Groot-Bri-
tanje, wanneer men althans in aanmerking neemt welke
ontzaglijke hoeveelheden rogge en gerst onze branderijen ter
vervaardiging van jenever en gist verbruiken. Hoe gewichtig
de voortbrenging van den bodem is, willen wij hier in cijfers
duidelijk maken.
Volgens de oogst van een der laatste jaren (het jaar 1873
was een gemiddeld f) en wordt daarom hier gekozen) leverde
het plantenryk:
Granen, na aftrek van het zaaigraan ƒ100 000000
Boonen en erwten . . . . » 15 000000
Handelsgewassen, speciale teelten» 25 000000
Aardappelen......» 40 000000
Hout.........» 5 000000
Ooft, warmoezerij.....» 5 000000
Te zamen ƒ190 000000
Het dierenrijk :
Melk, boter, kaas.....ƒ90 000000
Vleesch........» 35 000000
Wol, huiden, gevogelte, wild. » 10 000000
Paardenfokkerij......» 10 000000
Te zamen ƒ 145 000000
De beide afdeelingen vereenigd ƒ 335 000000
*; In 1873 ongeveer 5 mill. IIL. invoer en l'/s mi'l- Hl'- uitvoer,
in 1874 „ 6 » » » » l'/j »
t) I)e oogst van 1873 was een gemiddelde, en bedroeg ruim 19 millioen gu.'-
den minder dan in 187Ä, en 4 millioen gulden meer dan in 1871.