Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van HÜGO SURINGAR te Leeuwarden :
J. KITYPSB'S kaart van Nederland.
J. KUYPER'S kaart van Noordbrabant.
J. KUYPER'S kaart van Zuid-Holland.
J. KUYPER'S kaart van Noord-Holland.
J. KUYPER'S kaart van Gelderland.
J. KUYPER'S kaart van Zeeland.
J. KUYPER'S kaart van XJtreclit.
J. KUYPER'S kaart van Friesland.
J. KUYPER'S kaart van Groningen.
J. KUYPER'S kaart van Drenthe.
J, KUYPER'S kaart van Overijssel.
J. KUYPER'S kaart van Limburg.
J. KUYPER'S kaart van Java.
J. KUYPER'S kaart van Oost-Indië (Oostelijke helft).
J. KUYPER'S kaart van Oost-Indië (Westelijke helft).
J. KUYPER'S kaart van West-Indië.
De kaart van Noordbrabant met vermelding van de overgangen,
breedte, diepte en den middelbaren waterstand van sommige Nederlandsche
hoofdrivieren.
Prijs per kaart............/ 1,25.
In rood linnen étui...........- 1,50.
J. KUYPER, De Statistiek van ]!fl"ederland, in kleuren afgebeeld:
A. Staathuishoudkundige statistiek.
B. Landhuishoudkundige statistiek.
Twee bladen ieder met 20 statistische kaartjes.
Ieder blad verkrijgbaar voor............ƒ 1,25«
J. KUYPER. Atlas van Kederland en de Overzeesche
bezittingen. Naar officieele bronnen ontworpen. Zesde uitgaaf. —
Inhoudende de bovengenoemde 18 kaarten. In portefeuille . ƒ18,75.
In linnen band . -20,30.
J. KCJYPER'S kaarten der Overzeesche bezittingen (in 4
bladen) op kleiner formaat, ten behoeve van het middelbaar onderwijs.
Tweede druk.....................ƒ 2,90.
J. KUYPER, Sehool-atlas van Nederland, in 12 kaarten. —
4e druk...................ƒ 1,—•
J. KUYPER'S Gemeente-Atlas van Nederland, in ruim
1200 kaarten. Bij inteekening in öé afleveringen . . per afl./1,25.
Per kaart 10 cents; 20 exempl. van eene kaart ƒ 1,50; 50 exempl ƒ 3.00.
Zie verder het prospectus