Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
en nog niet 40^ van de noordpool verwijderd is, zou de
luchtgesteldheid, hoewel gematigd, toch koeler zijn dan zij
thans is, ware het niet dat de nabijheid der zee de winter-
koude temperde; de gemiddelde warmte in het geheele jaar
bedraagt volgens lOOjarige waarnemingen bijna 10^ Cel-
sius *), en dus juist zooveel als te Coblentz, Kassei,
Wittenberg, Teplitz, Krakau en Odessa oostwaarts
en als in Wales en Zuidelijk Engeland ten westen
van ons land; zij verschilt evenwel in onderscheidene plaat-
sen van ons rijk gelijk wij hieronder zullen zien, waar te-
vens medegedeeld worden de gemiddelds thermometerstanden
in de verschillende jaargetijden; deze oefenen toch
evenveel invloed uit op het klimaat als de middelsom van
het jaar; immers er zgn vele planten en dieren die zich
richten naar de gemiddelde temperatuur van een land, maar
zeker niet minder talrijk zijn die, welke afhankelijk zijn of wier
leven afhankelyk is van de uitersten in verschillende jaarge-
tgden; terwijl de wijnstok in Duitschland kostelijke vrucht
voortbrengt en de mirt er 's winters verkwijnt, ziet men in
het gematigd zuiden van Engeland de mirt overwinteren
ofschoon de druiven er wegens gebrek aan zonnewarmte niet
altijd rijpen, en zoo is het met eene menigte gewassen gesteld.
In de onderscheidene oorden van Nederland was de ge-
middelde warmtegraad als volgt:
Winter: Lente: Zomer: Herfst: Jaar:
Groningen 1.3 7.9 16.5 9.3 8.7
den Helder 2.3 8.1 16.4 10.4 9.3
Utrecht 1.3 9.3 17.2 9.5 9.4
Nijmegen 1.3 9.6 17.9 10. 10.4
Maastricht 2.1 10. 18. 10.4 10.1
Men bespeurt hieruit, dat hoe meer men zich van zee ver-
wijdert, hoe verder oostwaarts, de zomer- en wintertempera-
turen onderling meer verschillen en dat de jaarlijk-
sche warmte toeneemt naarmate men zuidelgker komt, al
heeft de breedte geen bepaalden invloed op de wintertempe-
ratuur. De in tien jaar tijd te Utrecht, in 't hart des
*) Alle wetenschappelijke Tfaarneniingen zijn gegrond op den bij ons te weinig
pebniikten thermometer volgens de indeflling van Celsius. vriespunt en
100"= kookpunt; eene herleiding tot graden Réanmur, 0°= vriespunt en 80" =
kookpunt, of tot Fahrenheit, 32°=: vriespunt en 212=° kookpunt, is evenwel
niet moeilijk en wordt op elke goede school ondej-wezen.