Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
beek en de Henk urn er beek van de Veluwe en staat
met de Grift door sluizen in verbinding.
2. De Kromme Rijn ontvangt geen toevoer van water
in zyn korten loop.
3. De Oude Ryn wordt by Utrecht versterkt door
het water uit den Vaartschen Ryn (eene gegraven vaart)
en neemt op: rechts de Does, afvloeiing van het B r a a s s e-
m er me er, de Zyl uit het Kagermeer en de Maan-
dagsche Wetering.
4. De Waal heeft Z/nAs door de sluizen van het kanaal
van St. Andries nog gemeenschap met de Maas, voor-
heen was deze gemeenschap onbelemmerd.
5. De IJsel ontvangt rechts: den Ouden IJsel, in
Westfalen ontspringende, langs Gendringen, Terborg,
Doetinchem en Laagkeppel naar Doesborgh stroo-
mende, om zich aldaar in den Gelderschen IJsel te
ontlasten: van Doetinchem af is hij bevaarbaar; — voorts
de Groote of Hummelosche beek, by Bronkhorst uit-
mondende; — de Hackfortsche beek mondt boven Zut-
fen; — den Berkel, bij Koesfeld in Westfalen ont-
staande en vandaar ongeveer de helft van het jaar bevaarbaar:
loopt langs Borkulo en Lochem, neemt tusschen deze
beide plaatsen links de van Winters wyk komende S1 i n g e
op, en werpt zich te Zutfen in den IJsel; — de Schip-
beek, ontspringt ook in Westfalen, scheidt gedeeltelyk
Gelderland van Overy se 1, is 's zomers geheel onbevaar-
baar en ontlast zich bij Deventer in den IJ s e 1. — Links:
de Veluwsche Grift, te Apeldoorn uit een aantal
kleine beekjes gevormd, is gekanaliseerd en neemt bij Hat-
tem nog andere weteringen op, waarna zy onder den
naam van Streng beneden die stad in den IJsel valt.
Reeds bij Dieren had een zuidelijke tak van dit kanaal eene
verbinding tusschen Apeldoorn en den Ys el gevormd.
De bedding van de Lek ligt te hoog om tot ontlasting
van andere binnenwateren te kunnen dienen; deze breede
stroom is de minst diepe onzer hoofdrivieren, maar de toe-
nemende aanvoer van M-ater door het Pannerdensch ka-
naal verbetert dezen toestand langzamerhand.
De Vecht ontvangt geen noemenswaardige stroompjes.
§ 24. De Maas komt by het dorp E ijs den twee uur bo-
ven Maastricht in ons land, vormt van die stad tot voorby