Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
stroomt, beneden Ommen in de Vecht uitmondende; van
de rechterzijde ontvangt de Groote Vecht nog — even bo-
ven Gramsbergen — het water van de Kleine Vecht,
die in de grachten der voormalige vesting Coevorden ont-
staat uit het DrostendiepenLoodiep, twee Drentsche
beken, en het Schoonebeekerdiep, dat in Bannover-
sche moerassen ontspringt en de grens tusschen Duitsch-
land en zuid-oostelijk Drenthe vormt. Aan de rechterzijde
ontvangt het Zwarte Water ook toevoer van water uit het
Mepp e Ier diep, dat in en nabij de stad Meppel wordt
gevormd uit de onbevaarbare stroompjes van westelijk
Drenthe, zooals de Havelter Aa, bij Beilen ontstaande
en langs Dwingelo loopende, en de Ree st, de grensrivier
tusschen Overysel en Drenthe, uit de Lutter veenen
ontspringende; het gekanaliseerde Hoogeveensche diep
voert ook vrij veel water aan en helpt het Meppel er diep
voor flinke schepen bruikbaar maken.
De beneden Kampen mondende IJsel wordt by de be-
schrijving van de Ryn-armen vermeld.
De Hierdensche beek is de eenige Veluwsche beek,
die zich dadelyk naar de Zuiderzee wendt; zy stroomt
door de Staverdsche en Leuvenumsche bosschen en
mondt uit bij het dorp Hier den op Harderwyks grond-
gebied.
De Eem ontstaat uit een aantal Neder-Veluwsche
beken, — de Hoevelakensche, Eevelder, Barneveld-
sche. Modder, Aschatter, Luntersche en Grebber
beken, — die zich boven Amersfoort vereenigen enden
bevaarbaren Eem-stroom vormen, welke beneden Baarn
in de Zuiderzee uitloopt. Door eene sluis by de Greb
heeft deze rivier gemeenschap metdenRyn, langs de pasge-
noemde Grebberbeek of Bisschop Davids-grift.
De bij Mui den mondende Vecht wordt bij de beschry-
ving der Rijn-ar men vermeld.
De Amstel stroomt te Amsterdam door sluizen in het
voormalig IJ en is bevaarbaar, zijn waterrijkdom ontleent hy
aan een aantal vaarten en polderboezems, maar hij wordt
eigenlyk gevormd door de Drecht, welke uit het Braas-
semermeer bij Oude -Wetering ontstaat en met de Aar
verbonden is, en de Kromme Mijdrecht, die uit Utrecht-
sche veenen en beekjes geboren wordt; beide stroompjes
vereenigen zich even boven Uithoorn en vloeien dan langs