Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■264
al ontvingen wij van zulk eene zijde dan eens eene terecht-
wgzing; immers leeft de overtuiging in ons, dat ieder aard-
rijkskundige falen kan, zelfs al beschrgft hg zgn eigen
vaderland, en al heeft hg dat land van oost tot west, van
noord tot zuid doorwandeld en doorreisd.
De Nederlander is intusschen een vreemdsoortig wezen: hij is
trotsch op zgn verleden, doch zeer kleinmoedig, wanneer het
er op aan komt het heden in bescherming te nemen! Maar men
bedenke, dat wij zeiven dat heden helpen uitmaken, dat wij
door geestkracht, inspanning en volharding persoonlijk veel
kunnen bg dragen tot het wél volvoeren van onze taak. Die
taak is gewichtig, want het »Noblesse oblige" wordt ons
door de geschiedenis luidkeels toegeroepen. Mocht het jeugdig
Nederland die roeping aanvaarden!