Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■262
van 400 m. bereikt; door de steilte der kusten wordt bier
menige baai gevormd, waarvan de St. Anna baai de voor-
naamste en bruikbaarste is; daaraan ligt de hoofdstad Wil-
lemstad, tevens zetel van den Gouverneur, beschermd door
drie forten met eene bezetting van 300 man; stad en voor-
steden zyn regelmatig gebouwd in Hollandschen stijl, en
spreiden zich uit op de landpunten, welke de veilige haven
helpen vormen ; de belangrijkste gebouwen staan in het fort
Amsterdam, doch de Gouverneur resideert op Belle-Alliance
in de voorstad Pietermaai; eenige scheepstimmerwerven ver-
schaffen leven en vertier en de 7000 inwoners genoten tot
aan de jongste handelsstremming en de geweldige vernielingen
door den orkaan van 23 September 1877, vrij wat welvaart.
Het eilandje Klein-Curaçao, dicht bij het hoofd-eiland,
is een dorre rots.
Ar O e ba, tien uur westelijker, 4 vierkante mijlen groot,
met ongeveer 6000 inwoners, meerendeels Roomsch-katho-
lieken; de veeteelt is er niet van belang ontbloot, doch de
droogte is ook hier schadelijk; de goudwinning wordt met
gering voordeel door partikulieren voortgezet, sedert de Re-
geering die liet varen. De hoofdplaats is het vlek Oranje-
stad, met het fort Zoutman, aan de slechts voor kleine
vaartuigen toegankelyke Paardenbaai.
Bonaire, vijf uur ten oosten van Curaçao, ruim zoo groot
als Aroeba, doch iets minder bevolkt, meerendeels Roomsch-
katholiek ; het eiland is bergachtig en boschrijk en levert op :
maïs, hout, vee en zout ; de zoutwinning gaat echter niet
vooruit. De Commandeur resideert in een door een fort be-
schermd dorp, aan de bruikbare en vrij druk bezochte Gou-
verneursbaai-
Tusschen de Britsche Kleine Antilies Anguilla en St. Chris-
toffel, en het voormaals Zweedsche, sedert 1877 Fransche
St. Barthelemi liggen onze noordelijkste West-Indische eilanden:
St. Eustatius op 17,5« N. Br. en 63" W. L., is nauw-
lijks eene halve vierk. mijl groot en telt ongeveer 2000 in-
woners; het is vruchtbaar, doch bergachtig en vulkanisch,
zonder stroomend water en derhalve geheel afhankelijk van
toevallige regenbuien; de hoofdprodukten zijn: eenigkatoerh,
tabak, indigo en koffie, welke gedeeltelijk worden uitgevoerd,
zoomede wild en gevogelte. Voorheen had dit eiland eene
drukke scheepvaart, doch thans wordt de veilige reede minder