Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■259
Beneden Commewijne; 13. Boven Saramaeca; 13. Beneden
Saramacca; 15. Coronie; 16.Nickérie. In de hoofdstad is de
hoofdmacht der policie gevestigd, doch in ieder distrikt doen
eenige maréchaussees dienst; van de 700 à 800 militairen
houden de meeste garnizoen in de hoofdplaats en de forten
Zeelandia en Nieuw Amsterdam, doch in verwijderde oorden
zijn eenige posten gevestigd, zooals te Nickérie, onder
bevel van een luitenant ; voorts te Sommelsdijk en Coronie.
Te Nassau, Jachtlust eu Republiek zijn een paar militairen
als seinpost gevestigd. Ter reede van Paramaribo ligt steeds
een oorlogstoomschip.
Paramaribo, de eenige stad en de hoofdplaats ligt aan
den linker oever der breede Suriname-rivier en is zeer regel-
matig aangelegd; vooral aan de rivierzgde, waar het Gou-
vernements-hôtel aan een ruim en boomrijk plein verryst,
heeft zij een aangenaam voorkomen, meer binnenwaarts is
dit minder het geval ; het fort Zeelandia paalt aan het
Gouvernements-plein en bestrijkt de reede, want de schepen
naderen de stad en kunnen er teu getale van wel 100 eene
veilige ligplaats vinden. De meeste woningen zijn van hout
en gemeenlijk in oud-Hollandschen stijl gebouwd, hoewel
op Indische wijze met eene galerij voorzien; over het
algemeen is de levenswijze daarmede in verband, want
het is opmerkelijk hoe gehecht bijna de geheele Europee-
sche bevolking is aan de spijzen en manieren van het moe-
derland, ofschoon deze met het klimaat in strijd zijn. De
dagelijksche markten bieden gelegenheid aan de vruchtbaar-
heid van den bodem en de verscheidenheid van de iniandsche
voortbrengselen te bewonderen en tegelijk de bonte kleurscha-
keering der bevolking op te merken, want Europeanen,
Creolen, Mulatten en Negers wemelen hier dooreen, vermengd
met afstammelingen van het Amerikaansch ras. Deze bevol-
king bestaat uit ongeveer 23500 zielen, waaronder veel meer
vrouwen dan mannen, welk verschijnsel zich in de geheele
kolonie voordoet. Handel, eenige nijverheid, zich tot plaat-
selijke behoeften bepalende, en landbouw zijn de hoofdmid-
delen van bestaan, Dat de handel onder het gebrek aan voort-
brengende arbeidskrachten moet kwijnen, is ontwijfelbaar en
springt onder anderen in het oog als men weet dat, niet-
tegenstaande den verbazenden rijkdom aan kostbare houtsoorten,
gemiddeld driemaal meer hout wordt aangevoerd dan verzonden,
IG