Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■258
op alle eilanden kan buitendien eene schutterij of gewapende
burgermacht desgevorderd onder de wapenen geroepen worden.
Voor het onderwijs der vrije bevolking werd vroeger door
het Gouvernement en de R. K. zending gezorgd, terwijl de
Moravische broeders op de plantages in die richting werk-
zaam waren onder de slavenbevolking; thans beloven de
nieuwe voorschriften nog betere uitwerking. Van de geheele
bevolking schat men de Hervormden op 15''/oi de Evange-
lisch-lutherschen op 6"/^, de Moravische broedergemeente op
40 '/n, de Roomsch-katholieken op 24"/„, de Nederlandsch-
israëlieten en de Portugeesche israëlieten te zamen op 3,57(n
de overigen zijn nog ongedoopt en behooren tot de veel-
goden-aanbidders. De regeling van het rechtswezen en van
den geneeskundigen dienst laat weinig te wenschen over, hoe
moeilijk dit ook valt in eene zoo uitgestrekte en te gelgk zoo
dun bevolkte landstreek, waar onmiddellgk buiten de hoofd-
stad de groote weg in een slingerpad, tusschen den weelde-
rigen boomgroei bekneld, verandert en het groote verkeer
alleen langs de breede rivieren plaats grgpt; de plantages
liggen dan ook meestal langs die stroomen in het donker loof
verscholen, terwijl het woonhuis gemeenlijk door een rijken
bloemtuin is omringd, welke het scheidt van de op kleiner
of grooter afstand gelegen arbeiders-woningen, werkplaatsen,
magazijnen en andere gebouwen, waaronder men een vijftig-
tal met stoomkracht voorziene suikermolens aantreft. Zeer
bezwarend is dus de aanhoudende zorg voor wegen-verbetering.
§ 183. Suriname wordt onderscheiden in de oude kolonie
(het groote oostelijk deel, en de nieuwe kolonie of Nickérie
(in het westen), maar is administratief verdeeld in 16 distrik-
ten, ieder met een Commissaris aan het hoofd (de meeste
dezer ambtenaren beheeren meer dan één distrikt) en wordt
bestuurd door een te Paramaribo resideerenden Gouverneur,
aan wien een Koloniale Raad en eene Vergadering van Volks-
vertegenwoordigers is toegevoegd. De distrikten dragen
meestal den naam der rivieren of kreken, waarlangs de plan-
tages zijn aangelegd, als:
1. Stadsdistrikt Paramaribo, met de hoofdstad; 2. Beneden
Para; 3. Boven Para; 4. Boven Suriname; 5. Beneden Su-
riname; 0. Beneden Cottica; 7.Matappica; 8.Boven Cottica;
9. Perica; 10. Boven Commewijne; 11. Commetewane; 12.