Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■254
zeer regelmatig gebouwde hoofdstad; op dit eiland verrijst
de reeds genoemde 3500 meter hooge Goenong Rindjaui. —
Bali is slechts weinig grooter doch veel dichter bevolkt en
verdeeld in negen Rijkjes, die alle het gezag erkennen van
den Vorst van Klonkong, die ook als geestelijk opper-
hoofd wordt geëerbiedigd, want de geheele bevolking belijdt
de leer der Hindoe's en die Vorst is de vertegenwoordiger
van den hoofdgod Siwa. Nyverheid, handel en vooral land-
bouw bloeien hier meer dan elders in ons middellijk gebied,
en de beschaving der inwoners is grooter dan die hunner
oostelijke naburen: rijst, katoen, koffie en tabak zijn lang-
zamerhand belangrijke artikelen van uitvoer geworden, en
de verbinding met Java door eenen stoombootdienst vindt
dan ook geregeld plaats, doch aan goede havens is gebrek.
Sedert dit eiland met vrij wat moeite aan ons gezag is on-
derworpen, woont te Bleling aan de noordkust een Adsis-
tent-resident en te Djembrana aan de westkust een Con-
troleur, die beide de belangen van ons Gouvernement
bevorderen.
BEZITTINGEN IN AMElilKA
NEDEELAXDSCH WEST-INDIE.
§ 180. Deze bestaan uit twee Gouvernementen, dat van
Suriname of Nederlandsch Guiana en dat van Curaçao,
bestaande uit de Curaçaosche eilanden, St. Eustatius, Saba
en St. Martin; één militair Gerechtshof is over al die be-
zittingen te Paramaribo gevestigd. Zij liggen zeer verspreid
op Zuid-Amerika's vastland en in de Caraïbische zee tusschen
2" en 18° N. Br., en tusschen 54» en 70.5« W. L. van
Greenwich, derhalve allen in de heete luchtstreek.
Nederlandsch Guiana.
§ 181. Nederlandsch Guiana of de Kolonie Suriname
(naar de belangrijkste rivier) ligt aan de noordelijke kust