Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■253
Gezagvoerder resideert in het op de oostspits gelegen fort
Larentoeka, hoofdplaats van een Staatje, waarvan de
bewoners wegens hunne gemengde afkomst Zwarte Portugeezen
worden genoemd en Roomsch-katholieken zijn, doch verdacht
van het heulen met zeeroovers; — Adenare, Solor, Lom-
blen en Pandar, veel kleiner eilandjes, met meestal vreed-
zame, heidensche of mohamedaansche bewoners, die men
schat vrij talrgk aanwezig te zijn: de Vorsten zgn trouwe
bondgenooten van Nederland, maar pogen weieens in 't ge-
heim slavenhandel te drijven; — Al lor of Ombaai, zoo
groot als Drenthe, hoog en boschrijk, met eene zeer talrijke
bevolking, die landbouw en nijverheid drijven; schepen,
kleeding, wapens, potten en pannen vervaardigen de bewo-
ners zeiven: in het vlek Al lor is een Nederlandsch post-
houder gevestigd.
b. Onder Mangkasser behooren: Soembawa, grillig van
vorm, ongeveer half zoo groot als Nederland, schaars be-
volkt, maar zeer bergachtig en wegens gebrek aan stroomend
water niet byzonder vruchtbaar; hout, zout, rgst, suiker,
koffie, katoen, indigo, paarden, vee en zwavel zijn de hoofd-
voortbrengselen: de vulkaan Tambora verrijst op een schier-
eiland aan de noordkust; in het rgkje Bima, op het oostelijkst
gedeelte, ligt nabij de gelijknamige hoofdstad een fortje met
Nederlandsche bezetting en een civielen Gezaghebber; de
handel is er niet onbeduidend; — Komodo en Rindja
zijn kleine, thans onbewoonde eilanden; — het grootst,
westelijk gedeelte van Flores of Mangeraai behoort ook tot
dit Gouvernement: de bewoners leven gewoonlgk in oorlog
met de oostelgke buren, maar bebouwen den bergachtigen
bodem met eenige zorg; behalve was, kaneel en sapanhout
wordt echter bijna niets uitgevoerd.
c. Lombok en Bali liggen nabij oostelijk Java, bezitten
hetzelfde klimaat en hebben er ook de voortbrengselen mede
gemeen. Lombok is ruim zoo groot als Gelderland en even
dicht bevolkt; de Vorst is een trouw bondgenoot van Neder-
land en erkent ons oppergezag. Hier heerscht de Mohame-
daansche godsdienst, doch er schijnen evenwel geen moskeeën
te zijn; verbouw van rijst, maïs, katoen en talrijke minder
belangrijke artikelen is hoofdzaak en de nijverheid is mede
van eenig gewicht; alleen rijst, paarden, vee en katoenen
stoffen worden uitgevoerd: Mataram bij de westkust is de