Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■252
zeer verschillend karakter; de meeste kusten zgn voorzien van
doeltreffende havens, die van Bali bieden echter bijna geene
veilige reeden aan; terwijl Lombok zeer waterrgk is, ontbreekt
op Savoe het stroomend water bijna geheel; planten, dieren
en bewoners wijken derhalve ook onderling af.
Staatkundig onderscheiden wij de volgende groepen: Timor
en onderhoorigheden, eene afzonderlgke Residentie; westelgk
Flores, Soembawa en enkele daartusschen liggende kleinere
eilanden, die onder het Gouvernement van Mangkasser be-
hooren; Lombok en Bali zijn ook aan het Nederlandsch
bestuur onderworpen, maar ressorteeren onder den Resident
te Banjoewangi op Java.
a. Residentie Timor: hoofdplaats Koepang, eene ver-
sterkte stad met veilige reede doch niet gezond, op het zuid-
westen van het eiland Timor, dat zoo groot als Nederland
is, doch welks kleiner noordoostelijkst deel aan Portugal be-
hoort. Ons gedeelte is het grootst en ook het dichtst bevolkt;
vele der bijgeloovige inwoners zijn Hervormde Christenen,
maar evenwel is de ontwikkeling uiterst gering en daardoor
de bebouwing van den grond en de handel onbelangrijk, hoe
vruchtbaar het bergachtig land ook moge wezen; de hoogste
bergtop Alias wordt op 3500 meter geschat. Houtsoorten,
was, vee en vooral goede paarden zijn de voornaamste
uitvoerartikelen, maïs is het hoofdprodukt en voornaamste
voedsel. Timor wordt door inlandsche vorsten bestuurd en
staat dus slechts onder het middellijk gezag van Nederland,
evenals de onderhoorigheden, bestaande uit een aantal
eilanden waarvan de grootste zijn: Samaoe, klein en zeer
vulkanisch; — Rotti, volkrijk, zoo groot als Zeeland, veel
rijst en gierst uitvoerend; — Savoe, veel kleiner, met
weinig bosch maar met eene groote verscheidenheid van plan-
tengroei; — Sandelhout eiland of Soemba, bijna half
zoo groot als Nederland, rijk aan sandelhout-bosschen, palm-
boomen en verfhout, katoen en rgst, wilde paarden en
buffels, vogelnestjes, schildpad en tripang: de bevolking wordt
in 35 Rijkjes verdeeld, op 300000 tot 400000 zielen geschat
en staat op een zeer lagen trap van beschaving; — het
oostelgk gedeelte van Flores, welk eiland in het geheel
iets grooter is dan het voorgaande, doch schaarser bevolkt,
zeer bergachtig met doorgaans steile kusten en eene groote
verscheidenheid van produkten maar met weinig handel: onze