Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■250
Neii'a, eene versterkte vrghaven met weinig handel; het ge-
heele eiland bevat 2000 inwoners. Grooter is het eiland Ban-
da-Lonth oir, dat ook de meeste muskaatnoten-perkenbevat.
De overige eilanden welke tot deze afdeeling behooren,
beslaan ruim zooveel oppervlakte als de Preanger-Regentschap-
pen, doch zgn bijzonder schaarsch bevolkt, als: het ooste-
Igkst deel van Ce ram en de daar dichtbg liggende Keffing-
en Ce ram L ao e t-eilanden, vruchtbaar, maar grootendeels
onbebouwd; de Goram-, Kei- en Aroe-eilanden liggen
zuidoostelgker en zijn beter bevolkt; vischvangst en handel zijn
de hoofdbronnen der welvaart van de zachtzinnige bevolking;
tripang, agar-agar, schildpad en vogelnestjes worden het
meest uitgevoerd. In de haven van Dobo, op een der vlakke
Aroe eilanden worden veel paarlen aangebracht, die gretig
koopers vinden. Tusschen deze groepen en de Kleine Soenda
eilanden ligt eeue reeks zeer vulkanische eilanden, onder
den naam van Zuid-wester archipel bekend; de in-
boorlingen zijn beschaafder en minder vadsig dan op de an-
dere eilanden, en er zijn nog verscheiden Christengemeenten
van vroeger tijd aanwezig; de opmerkelgkste eilanden zijn:
Timor-Laoet, groot en vruchtbaar, het grootste van den
Tenimber -archipel; Babber, Damme en Moa van wei-
nig belang voor het handelsverkeer; Kisser aan Timor's
noodoostspits, minder vruchtbaar; Wetter, veel grooteren
meer handeldrijvend. Een rondreizend ambtenaar bezoekt
deze eilanden geregeld, stelt in naam van het Nederlandsch
Gouvernement de Hoofden aan en vereffent de geschillen.
b. Residentie Tern ate, bestaande uit de landen der Sul-
tans van Ternate, Tidore en Batjan, waarvan sommige zeer
uitgestrekt zgn, doch die evenwel onder Nederlandsch opper-
gezag staan; het aantal bewoners der eilanden schat men op
ruim 100000. De hoofdstad is Ternate op het gelijkna-
mig eilandje , nabg de westkust van Halmaheira, eene vrien-
delijke plaats met scheepsbouw en visscherg ; de landbouw
wordt in den omtrek verwaarloosd en daardoor is er weinig
handel; de stad wordt door twee forten verdedigd. Op het
eiland verheft zich een werkzame vulkaan. Tot het gebied
van den te Ternate gevestigden Sultan behooren nög de noor-
delijke helft van het vreemdgevormd vulkanisch Halmaheira
of Djilolo, met eene Nederlandsche bezetting te Do din ga,
de bg Celebes reeds genoemde landen om en aan de Tolo-