Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■249
met ruim 300000 inwoners. Onder allen is het kleine eiland
Amboina het belangrykst wegens den kruidnagelboom;
muskaatnoten, meubelhout en allerlei vruchten groeien er ook
welig. De hoofdstad is het van ouds vermaard, sterkbeves-
tigd Amboina, aan eene diepe baai, met menig grootsch
gebouw van vroegere dagen; de 10000 inwoners leven van
handwerken en van den handel, die in deze vryhaven niet
onbelangrgk is; van groote welvaart is evenwel tegenwoor-
dig geen sprake. De Gouverneur resideert nabij de stad op
een fraai landgoed.
Aan de andere zgde der baai woont een Adsistent-resident
in het fort Amsterdam bij het dorp Hila.
De oostelijker liggende Ü Hassers: Saparoea, Haroekoe
en Noesa Laoet, leveren mede kruidnagelen op en vormen
eene afzonderlgke Adsistent-residentie, met de versterkte
hoofdplaats Saparoea.
Te Katjéli, de welvarende hoofdstad van het hoogst
vruchtbaar doch weinig bewoond Boeroe, is slechts een
gezaghebber gevestigd, zoo ook te W ah aai op Ceram;
beide bergachtige eilanden zijn door Alfoersche stammen be-
woond, maar op het eerstgenoemde maakt, evenals in het
overige gedeelte der Residentie Amboina, het Christendom
vorderingen , en geregelde landbouw volgt er den zendeling
op den voet, terwijl daarentegen Ceram wegens de wreed-
heid en woestheid der bewoners bekend is.
De voormalige residentie Banda, thans slechts eene af-
deeling vormend, is eigenlijk alleen belangrgk door de kleine
Banda-eilanden ten zuiden van Amboina, te zamen slechts
dubbel zoo groot als Texel, met 6000 bewoners, rondom
den bekenden vulkaan Goenong-Api.
De teelt van muskaatnoten is op deze eilanden het
hoofd-bestaanmiddel; door veroordeelde misdadigers werden
deze boomen alhier voorheen in afgesloten perken aange-
kweekt, doch daar de Regeering zich hier niet langer mede
bemoeit, is thans de kuituur aan vrije arbeiders overgelaten
en ziet men aanvankelijk eenigen teruggang, vooral omdat de
meeste perkeniers onder schulden gebukt gaan, grootendeels
een gevolg hunner onverzadelijke speelzucht; ruim 400000
boomen produceerden gemiddeld 300000 kilogram noten en
70000 kilogr. foelie.
De hoofdplaats is het nette N e i r a, op het eilandje Banda