Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■248
legen behooren met de Bangaai-, Soeloe- en Obi-eilanden-
groepen onder de Residentie Ternate. daar zg ook bezittingen
van den Sultan van het Ternataansch rgk zgn.
De Moluksche eilanden.
§ 178. Het Gouvernement der Molukken strekt
zich uit van 3" N. Br. tot 8Va" Z. Br., en van de pasge-
noemde Tolo baai op Gelebes tot op Nieuw-Guinea, tusschen
den Grooten Oceaan en de Timor zee; te midden van dezen
archipel is de Gouverneur op Amboina gevestigd. Al de
eilanden zijn vulkanisch en zeer bergachtig: op Cerani rijst
de Noesa-Heli tot ruim 3000 meter en Nieuw-Guinea bevat
zelfs sneeuwbergen ter hoogte van 5200 meter; door het
hooge binnenland zijn de meeste kusten ook rotsachtig en
grillig gevormd, en leveren talrijke veilige havens op. De
vrg groote oppervlakte van dit gebied is schaars bewoond,
zeer boschrijk en weinig bebouwd; het merg van den sago-
palm voorziet grootendeels in het voedsel der inboorlingen,
en merkwaardig genoeg wordt het daarvan vervaardigd bak-
sel door mieren noch wormen aangetast. Vermaard zijn
verscheidene dezer eilanden door de specergen, welke zich
hier in hun vaderland bevinden, met name de kruidnagel en
de muskaatnoot; bijna even bekend is de rijkdom aan prach-
tig gevederde vogels. De bevolking is op vele plaatsen naar
het binnenland verdrongen door de Christenen, Maleiers en
Chineezen, die zich van den handel hebben meester gemaakt
en dien met voordeel drgven; nergens elders hebben de Chi-
neezen zich zoo met de overige bewoners vermengd, als hier
in de kustplaatsen; op Amboina offerden zij zelfs hun staart op.
Het Gouvernement is in 2 Residentiën verdeeld, waarvan
slechts enkele eilanden rechtstreeks onder Nederlandsch be-
stuur staan, terwijl ons gezag op de meeste grootere slechts
middellijk wordt uitgeoefend.
a. Residentie Amboina. Deze bestaat uit dat eilandje
en de Uliassers, het veel grooter Boeroe, het aanzienlijk
eiland Ceram en de Banda eilanden met onderhoorigheden,
te zamen IV2 maal de oppervlakte van ons land beslaande