Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■247
20000 inwoners tellende plaats leven, meestal gevestigd in
de kampong Baroe, ten zuiden der omwalde stad; de reede
strekt gemeenlgk tot ligplaats van eenige oorlogsvaartuigen,
die den zeeroof trachten te bedwingen in de omringende
wateren.
Een Adsistent-resident woont te Maros en bestuurt de
zoogenaamde Noorder-distrikten, doch in de Zuider-
distrikten, Bonthain, Boelekomba en het eiland Salajar,
resideeren slechts Gezagvoerders en enkele militairen, evenals op
Samalokoe, hoofd-eiland der Spermonde groep. Ook de Sul-
tan van Boet on is een bondgenoot van ons Gouvernement.
b. De oostelgke landtong voor het grootst gedeelte en de
geheele noordoostelijke landtong maken de afzonderlijke Resi-
dentie Men ad o uit, waartoe ook de noordelijke Sa ngi er-
en T a 1 a O e t-eilanden behooren; in ons onmiddelbaar bezit is
de noordoostelijkste spits van Celebes, de Minahassa ge-
naamd , iets grooter dan de residentie Samarang en bevolkt
met 100000 vreedzame Alfoeren, waarvan ruim de helft tot
het Christendom zgn bekeerd en aan landbouw gewoon ge-
raakt; deze landstreek is zeer vruchtbaar, vulkanisch en grooten-
deels hoog gelegen, het meer Tondano ligt onderanderen wel
700 meter hoog. Kof&e (van 4 millioen boomen) is het
hoofdprodukt, en rijst, cacao, muskaatnoten en kokospal-
men worden ook aangekweekt; in den laatsten tijd vooral
ook tabak. De talrijke dorpen en havenplaatsen getuigen
door netheid en aangenaam uiterlijk van de welvaart en de be-
schaving der inboorlingen; noemenswaard zgn: de hoofdstad
Menado, eene vrijhaven, met eene door een fort beschermde
veilige reede , vrij wat handelsbeweging en ruim 4000 zielen:
Kema, ook eene vrijhaven met de drukkerg der zendelin-
gen; Amoerang met eene Gouvernements-lijnbaan. — De
Sangier en ïalaoet eilanden zijn niet alleen bekend wegens
den handels-aard der bewoners, maar de uitbarsting van den
vulkaan Aboe op Groot-S an gier, hoewel ruim eene halve
eeuw geleden, heugt nog menigeen; hier wordt vooral veel
werk gemaakt van den aanplant van koffieboomen.
Een Adsistent-resident is gevestigd te Gorontalo aan
de baai van Tomini, alwaar goudwinning het voordeeligst
bedrgf is; de schatting der meeste cgnsplichtige Vorsten wordt
naar dien opbrengst geregeld; verdeeldheid belemmert hier
ontwikkeling.
C. De landen op Celebes rondom de baai van Tolo ge-