Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■246
de oppermacht in handen hebbende Boegineezen en Mang-
kassaren worden bewoond, verdeeld in talryke kleine staatjes.
Ontelbare eilanden liggen rondom Celebes, daarvan noemen
wg: de Spermonde archipel bij Mangkasser, en de Salajar
groep aan de zuidspits, Moena, Kambana en Boboni aan de
zuidoostpunt, Boeton op eenigen afstand daarvan, de Ban-
gaai eilanden bij de oostspits; de Schildpad eilanden in de
golf van Gorontalo, en de Sangier en Talaoet eilan den, welke
eene brug naar de Philippijnen vormen.
Wegens de meerdere ï)evolking is de landbouw er iets meer
ontwikkeld en bloeiender dan op Borneo; rijst is als hoofd-
voedsel ook het voornaamst produkt, maar koffie en cacao,
suiker, tabak, maïs, peper, muskaatnoten en indigo zijn mede
aanzienlijke handelsgewassen; dewgl er minder bosschen dan
elders zijn, is de veefokkerij en vooral de paar denteelt
niet onbelangrijk. Op een aantal plaatsen wordt goud gewon-
nen , in sommige oorden pamor, eene soort van wit gzer;
suiker, tabak en indigo worden voorts veelvuldig aangekweekt.
De Mangkassaarsche oliën zijn bekend; de industrie was
voorheen bedrijviger dan thans, immers de fraai gewerkte sa-
rongs en de hiergebouwde schepen waren vermaard; de visch-
vangst is nog aanzienlijk; het spinnen, weven en kleuren van
katoenen stoffen, de goud- en wapensmederij en de steen-
bakkerg zijn belangrijke middelen van bestaan, die vrij wat
handel in 't leven roepen.
im deeling van ce leb es.
§ 177. a. De zuidelijke en zuidoostelijke landtongen maken
met eenige andere eilanden het Gouvernement van M a n g-
k a s s e r uit: de hoofdstad en het omliggend gebied behooren
aan Nederland, terwgl een aantal onbeduidende rijkjes, som-
mige als bondstaatjes elkander steunende, langs de kusten
verspreid liggen en alle ons oppergezag erkennen; sedert de
opstand van de Vorstin van Boni is gedempt, wordt ook dat
gedeelte der zuidwestelijke landtong als onmiddelbaar gebied
beschouwd. De Resident woont te Mangkasser, waarvan
een groot gedeelte den naam van Vlaardingen draagt,
terwgl het fort Rotterdam de stad en de veilige reede
beschermt; deze hoofdplaats is eene vrghaven, die steeds in
bloei toeneemt, ofschoon de handel meest transito gedreven
wordt en er slechts een paar honderd Europeanen in de