Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■244
haven en versterkte stad met 20000 inwoners, waar de Lan-
dak in de Kapoeas valt; een Sultan is er gevestigd. Tot
deze residentie behooren de staatjes Landak (een diaman-
ten-distrikt) en Tajan aan gelyknamige rivieren; Mempawa,
rijk aan metalen aan de zeekust, en Mandor met een
talrijke Chineesche bevolking binnenlands; Simpang en
Matam, waartoe de Karimata archipel behoort, liggen
zuidelyker evenals Soekadana, vroeger hoofdstad van een
machtig Rijk, thans vryhaven. De verjaagde Vorst van Ma-
tam bezit naar men zegt een diamant ter waarde van ton
gouds.
2. Adsistent-residentie Sintang, hooger op aan de Ka-
poeas, met een garnizoen in de hoofdplaats, om handel en
landbouw te beschermen in dit nogal onrustig binnenland.
3. Adsistent-residentie Sambas, met gelgknamige hoofd-
plaats aan Borneo's noordwestelgken hoek; aan den mond
der Sambas-rivier ligt Pamangkat met het in 1850 ter
beteugeling van onruststokers gebouwde fort Sorg; weder
zuidelijker Sikawang met talijake militaire bezetting en
doeltreffende kazernes en hospitaal.'
4. Adsistent-residentie Montrado te midden van Chinee-
sche mijndistrikten ; hier is ook de landbouw het belangrgkst,
koffie en katoen worden vooral verbouwd.
Over het algemeen neemt de welvaart in deze residentie
eenigszins toe, doch uitsluitend onder de vreemden, met
name de Chineesche mijnarbeiders; de iniandsche bevolking
der talrijke staatjes is vadsig en zorgeloos.
b. Residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo, bijna driemaal zoo groot als Java, grootendeels
onbewoond, slechts ongeveer 900000 inw. zijn hoofdzakelijk
langs de groote rivieren gevestigd en de landstreek is weinig
bekend. De hoofdplaats is Bandjarmasing met eene
gedeeltelik op vlotten wonende bevolking, goed bevestigd
door de forten Tatas en Van Tuyll, vgf uur van
den mond der Bandjar-rivier; het voormalig machtig Ryk
Bandjarmasing is grootendeels onder onmiddelbaar Neder-
landsch bestuur geplaatst en de door den handel in 't leven
geroepen welvaart bepaalt zich uitsluitend tot deze distrik-
ten, De verschillende afdeelingen dezer residentie zyn:
Doesoen, Bekoempie en Dajak, met handeldrij-
vende binnenlandsche stammen; S a m p i t aan de zuid-
kust; Kotta-ringin, westelyker, met goudwasscheryenen