Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■241
langzamerhand vrij wat Chineezen komen vestigen. Ofschoon
al de kuststreken aanmerkelijke hoeveelheden peper en ook
andere minder belangrijke handelsartikelen opleveren, trekt
Nederland daar tot nog toe volstrekt geen voordeel van maat
gaat het daarentegen gebukt onder de zorg voor het onder-'
houd eener aanzienlijke krijgsmacht te land en ter zee, welke
de handhaving van ons gezag alhier en op een aantal kust-
plaatsjes voortdurend noodzakelgk maakt.
g. Residentie Kiouw, behalve over het Kijk Indragiri
zich uitstrekkende over al de eilanden ten zuiden van
Singapoer en ten noorden van Bangka gelegen, benevens de
verwgderde noordoostelijke A nam bas en Natoena groepen.
De Sultan, die dezen geheelen Archipel bestuurt, woont ge-
meenlijk op het groote eiland Lingga, dat evenals de na-
burige Karimon eilanden veel tin schijnt te bevatten. Peper,
gambier, sago en hout zijn de hoofdprodukten; handel en scheep-
vaart bloeien door de geschikte ligging. De Resident houdt
verblijf in de 20000 zielen tellende stad Riouw, eene in be-
langrgkheid toenemende vrijhaven op het aan Bintang palend
eilandje Tandjong-Pinang, dat eene onmiddelbare bezit-
ting van Nederland is. De mailstoombooten tusschen Singa-
poer en Batavia dienstdoende leggen hier aan.
h. Residentie Bangka, ten oosten van Palembang; zij
beslaat ruim één-derde der oppervlakte van ons land doch
telt nauwlijks 45000 inwoners; evenwel brengt deze bezitting
na Java de meeste voordeden op voor het moederland, dewijl
er jaarlijks 4 tot 5 millioen kilogr. tin uit 200 mijnen
wordt gewonnen door Chineesche arbeiders, die de uitgraving
en smelting onder Europeesch toezicht verrichten; in de laatste
jaren verminderde het aantal dier arbeiders. De vruchtbare,
heuvelachtige granietbodem is grootendeels met bosch overdekt,
maar er zijn ook uitgestrekte alang-alang-velden (rietachtig,
meterhoog gras); de rijst, het hoofdvoedsel, moet voor een
goed deel van Java worden aangevoerd. De hoofdstad Muntok,
aan straat Bangka, bloeit zeer en wordt meer en meer verfraaid;
zij is versterkt en bezit een garnizoen. In de verschillende
mijndistrikten zijn de onbeduidende hoofdplaatsjes doorgaans
van een klein fort voorzien.
i. Adsistent-residentie Billiton; dit eiland ligt nevens
Bangka en is bijna zoo groot als Gelderland en Utrecht, doch
telt slechts 28000 inwoners, bevolking en vertier nemen toe;