Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■239
bare vogelnestjes opleverende Batoe en Nassau of Pageh
eilanden.
o. Residentie Padangsche Bovenlanden, vruchtbare
valleien, langs de oostelijke helling der bergen, gezegend met
een heerlijk klimaat, nu reeds kofiSe, tabak, indigo, gommen
en goud opleverend. Fort de Koek of Boekit-Tinggi is
de hoofdplaats; verscheidene sterkten liggen hier verspreid,
Pajoe-Komba is vooral noemenswaard, als groote, welva-
rende distrikts-hoofdplaats.
b. Adsistent-residentie Benkoelen, een afzonderlijk ge-
west, ten zuiden van het voornoemd Gouvernement, vruchtbaar
doch moerassig en niet gezond, slechts bewoond door 135000
zielen. De hoofdstad Bengkoelen, met 12000 inwoners,
telt daarom weinig Eui-opeanen; zij wordt beschermd door het
fort Marlborough en heeft een druk binnenlandsch ver-
tier ; door den bloei van den landbouw neemt de uitvoer-
handel toe.
c. De Lam pongs che Distrikten op Sumatra's zuidpunt,
zeer schraal bevolkt (120000 inw.); wild en woest, ruim zoo
groot als ons land met nauwelijks zooveel inwoners als Drenthe;
nog onbelangrijk voor den handel, niettegenstaande de rijst-,
kofïie-, peper- en katoenbouw toenemen. Aan een der beide
baaien aan de zuidkust ligt de onbeduidende hoofdplaats Te-
lok-Be tong.
d. Residentie Palembang, driemaal grooter dan ons land,
maar met weinig meer inwoners dan Noordbrabant, ligt aan
de oostzijde en stijgt van de vlakke, moerassige kusten lang-
zaam tot een bergachtig binnenland; wouden, verscheurend
gedierte en olifanten ontbreken hier evenmin als welige rijst-
velden, terwijl de noemenswaardigste produkten zijn: ruwe ka-
toen , bindrotting, benzoë, gom-damar, gom-elastiek, géta-
pertsja, tabak, was, peper, ivoor en stofgoud, allen in kleine
hoeveelheid; de veestapel werd in de laatste jaren erg geteisterd
door ziekten. De hoofdstad Palembang is eene belangryke
en bloeiende handelstad, met veel drijvende huizen op de aan
den invloed van eb en vloed onderworpen Moesi-rivier; zelfs
sommige Europeanen geven aan dergelijke waterwoningen de
voorkeur. Het binnenland is nog weinig bekend, doch er
zyn toch enkele militaire en civiele posten gevestigd, ter be-
vordering van het handelsverkeer.
Dj ambi ligt noordelijker; de Sultan van dit schraal bevolkt