Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■238
goud opgespoord, en aan de oostzijde meent men dat veel
tin voorkomt, maar toch is de opbrengst der delfstoffen nog
van weinig belang. Om het rustig bezit te verzekeren en
daardoor materieele welvaart te bevorderen, zijn er met groote
kosten uitmuntende wegen van de havenplaatsen naar het
bovenland aangelegd en de sterkten, welke daar zyn gebouwd,
worden onderling ook door zulk een weg verbonden: in stede
van krijg en roof vindt men er thans vrede en welvaart, de
wildernis is in eene schilderachtig schoone, bereisbare land-
streek herschapen, en de woeste inlander waardeert de rust
waarvan hij geniet zonder dat zijne persoonlijke vrijheid hem
ontnomen is. De uitvoer mag op ruim 20 millioen gulden
worden geschat.
imdeeling van sumatra en omuingende eilanden.
§ 173. a. Gouvernement Sumatra's Westkust van
Singkel tot voorby Indrapoera ; in 't oosten doorsneden door
de hooge bergketen, met ongeveer een millioen inwoners,
meestal echte Maleiers, in het prachtig schoone bovenland meer
weelde ten toon spreidende dan men over 't algemeen op Java
ziet; de rijkdom aan uitgestrekte wouden is hier groot. Dit
Gouvernement is verdeeld in drie Residentiën :
1. Tapanoeli, de noordelijkste kuststreek, met de haven-
plaatsen Sibogha, alwaar de Resident woont, Singkel,
Baros en Natal, meest alle welvarend; het fort Elout
ligt in het binnenland en strekt tot iu bedwanghouding der
grensbevolking. Van de onderhoorige eilanden is Nias het
grootst en volkrijkst, bekend wegens eene onrustige bevol-
king en de fraaie vrouwelijke bewoonsters.
2. Residentie Padang, mede langs de kust, metbedrijvi-
gen handel in rijst, peper, kaneel, gambier (kostelijke looistof),
kassia, benzoë, stofgoud, kamfer en meer andere artikelen
van waarde. De hoofdstad Padang telt wel 10000 inwoners,
is fraai gelegen en goed versterkt ; romantische natuur grenst
hier aan weelderigen land- en tuinbouw. Ajerbangis en
Pria m an zijn minder belangrijk, maar nogal bezochte haven-
plaatsen. I ndr a poer a ligt zuidelijker en was vroeger de hoofd-
plaats van een aanzienlijk Rijk. De groote M en ta wei eilanden
zijn voor ons minder belangryk dan de boschrijke, sago en eet-