Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
m-
■235
ren grond; van noord- tot zuidkust reikend, in 't midden
boschrijk; koffie, suiker en rijst zijn de hoofdvoortbrengse-
len , ook katoen, peper, indigo en tabak worden er verbouwd.
Het vrij groote onbewoonde eiland B a r o e n g behoort hiertoe.
De hoofdstad Besoeki is niet gezond gelegen, derhalve wo-
nen de Europeanen een uurtje hooger op; ook hier verdrin-
gen de Madoereezen de Javaansche bevolking.
U. Residentie Banjoewangi, op Java's oostelgkste spits,
zoo groot als Bagelén, maar wegens de bergachtigheid van
den bodem nog schaars bevolkt (kwalijk 60000 inw.) hoezeet
er veel vruchtbare gronden zijn en een groote veestapel;
koffie, cochenielje, peper en tabak worden het meest ver-
bouwd. De bloeiende hoofstad Banjoewangi is alleraan-
genaamst gelegen nabij straat Bali; de veilige reede wordt
door een fort beschermd.
V. Residentie Madoera, zoo groot als Friesland en Gro-
ningen samen, is door de nauwe straat van Madoera geschei-
den van Java. De grond is niet zoo vruchtbaar als op dat
eiland maar de bevolking toch nog iets dichter dan in even-
gemelde provinciën (V4 millioen inw.); dat zij weinig toe-
neemt wordt grootendeels veroorzaakt door eene sterke neiging
tot landverhuizing naar Java's oostelijke vruchtbare gewesten;
toch is de rijst- en suikerproduktie belangryk, maar koffie
groeit er niet; nergens verheffen de bergen zich tot eene
aanmerkelijke hoogte. Van de drie Rijken: Madoera, met
de hoofdplaats Bangkalang, Soemanap, met de gelijk-
namige volkrijke hoofdstad, en Pemakassan, met de ge-
lijknamige hoofdplaats, is alleen het laatste onmiddellyk aan
het Nederlandsch bestuur onderworpen; daarom is de Resident
in die bloeiende stad gevestigd. Bij Boender aan de zuid-
kust zijn aanzienlijke zoutpannen. Onder de naburige Soe-
menapsche eilanden is Kangeang het grootst.
de voasten landen.
W. Keizerrijk Soerakarta of Solo, ten zuiden van Sa-
marang, grootendeels in het binnenland, gedeeltelijk aan de
zuidkust, zoo groot als Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland samen,
niet zoo dicht bevolkt (850000 inw.); in de beide Vorstenlanden
is de bevolking onrustiger dan elders op Java; ryst, koffie,
suiker, thee , tabak en peper zijn de hoofdprodukten, en de