Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
msmmmmmm
■234
verdeeld in eene Inlandsche, Arabische, Chineesche en Enro-
peesche stad, en wordt verdedigd door de forten Erfprins, in
de straat van Madoera, en Prins Hendrik aan de landzijde,
alwaar een talrijk garnizoen verblijf houdt; hier is het belang-
rgkst maritiem établissement van Nederlandsch-Indië ,
met dokken , werven, konstruktie-winkel met metaalgieterij,
kanonboorderij en magazijnen. De Resident woont buiten de
meer dan 100000 zielen tellende stad in Simpang, een
half uur hooger op, te midden van buitenverblijven gelegen
en met een uitmuntend hospitaal voorzien. Gr e sik of Grissee
tegenover Madoera is eene welvarende stad, met veel hout-
handel en scheepsbouw. S e d a j o e, mede een vriendelijk plaatsje,
wordt door veel rijke Javanen bewoond en ligt noordelijker.
Tot deze residentie behoort het van steenkolenbeddingen voor-
zien eiland Bawéan; eene afzonderlijke Adsistent-residentie
met de hoofdplaats Sankapoera, waarnevens het fortje
Frederikstad.
r. Residentie Pasoeroean, even groot als Soerabaia, met
nauwlijks 620000 inw., van noord- tot zuidkust reikend,
met de hoogste bergtoppen van Java; rijst, suiker,
kofEe en tabak zijn de voornaamste produkten; voortdurende
ontginningen maken deze tot eene der welvarendste residen-
tiën van Java. Pasoeroean, de hoofdstad, ligt aan de
noordelijke kust, is versterkt en zeer welvarend. In een
heerlijk schoon en gezond oord ligt Malang, met de geu-
rigs te koffie en tabak van het eiland. Het eilandje Sem-
poe is rijk aan eetbare vogelnestjes en vormt een veilige
haven aan de zuidkust. Het uitgebreid en hoog Tengger-
gebergte ligt op de oostelijke grenzen en wordt bewoond door
een lieidenschen volksstam van ongeveer 5000 zielen, bijna
de eenigste op Java, doch waarvan gedrag en zeden ten
voorbeeld aan Christenen en Mohammedaan kunnen strekken.
s. Residentie Probolinggo, ten oosten der voorgaande,
niet veel grooter dan Bagelén doch veel schaarser bevolkt,
(420000 inw.), waardoor zich in de kuststreken vele Madoe-
reezen konden vestigen; veel veefokkerij, aanzienlijke rijst-,
suiker- en kofBe-oogsten, in het midden zeer bergachtig. De
volkrijke hoofdstad Probolinggo, aan de noordkust, ligt
tusschen geboomte verscholen en wordt door een fort beschermd.
t. Residentie Besoeki, zoo groot als Rembang, met veel
minder bevolking (400000 inw.), doch met zeer vruchtba-