Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■233
volkryk, maar toch ongeveer 950000 inw.; in 't midden berg-
en boschrijk, de zwarte tijger is er tehuis; in 't noorden langs
■de kust en in 't zuiden is het dal der Solo zeer vruchtbaar:
hout, rijst, kofSe, suiker en tabak zijn de hoofdprodukten,
maar door beperking van laatstgemelde kuituur ondervindt
dit gewest eenigen stilstand; hier vindt men de kostelykste
bosschen van djatiboomen van den geheelen archipel. De
hoofdstad Rembang is zeer welvarend, versterkt en vau eene
goede haven en van scheepstimmerwerven voorzien. T o e b a n,
mede aan de noordkust, ook volkryk en handeldrijvend.
o. Residentie Madioen, in het binnenland en aau de zuid-
kust, zoo groot als Gelderland en Overysel, doch dichter be^
volkt (870000 inw.), niettegenstaande de menigte uitgestrekte
bosschen, die van tijgers wemelen; vooral ryst, koffie, suiker, in-
digo en kaneel worden hier verbouwd. De kleine hoofdstad
Madioen ligt zeer fraai aan de Geutoong, eeu tak der Solo-
rivier. Veel iniandsche grooten houden verblijf in dit gewest.
Het zuidelyk deel, met eene schilderachtig schoone natuur, de
voormalige adsistent-residentie Patjitan, is het schraalst bevolkt;
hout, koffie en peper zijn de hoofd voortbrengselen. De hoofdplaats
Patjitan ligt aan eene veilige, door een fort beschermde baai.
p. Residentie Kediri, aan de zuidkust en in het hooge
binnenland, even groot als Tjeribon, maar met half zoo dichte
bevolking (ruim 625000 inw.); in de hoogstvruchtbare val-
leien worden rijst, koffie, suiker, indigo, kaneel en klapper-olie
voortgebracht. Hoofdplaats Kediri, bloeiend en versterkt,
met eene fraaie brug over de rivier van dien naam. De vul-
kaan Kloet is een lastige buurman en toonde dit onderande-
ren nog in de allerlaatste jaren op de geduchtste wyze. In
deze residentie liggen talrijke trotsche ruïnen.
q. Residentie Soerabaia, aan de straat vau Madoera, zoo
groot als Friesland met Groningen samen, doch volkrijker,
want zij bevat ruim 1'/» millioen inwoners, door vruchtbaarheid,
nyverheid der inboorlingen en toeuemenden handel
sterk bloeiend; niet alleen vindt men er de meeste stoom-
werktuigen, maar zy brengt alleen der bedrijfsbelasting
van geheel Java op : rijst, suiker koffie, indigo, tabak, katoen,
klapper-olie eu zout zijn de hoofdvoortbrengseleu. De welva-
rende hoofdstad Soerabaia ligt aan de door eene groote
brug overspannen Kalimas, eene der mondingen van de Kediri-
rivier, en bezit eene diepe en veilige haven; zij is regelmatig