Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■232
grooter dan de provincie Utrecht, dicht bevolkt (Va millioen
inw.); hoofdprodukten zijn rijst, koffie en suiker; aan de
kusten leven velen van de vischvangst, in het gebergte zijn
rijke zwavelbronnen. De hoofdplaats Pekalongan herin-
nert aan ons Rijndorp Alfen en wordt zoowel door inlan-
ders als Europeanen geprezen als een aangenaam verblijf.
1. Residentie Samarang, ongeveer zoo groot als Gel-
derland, met bijna drievoudige bevolking (IVs miHioen inw.),
langs de noordkust, met breede riviex'dalen en een niet zeer
hoog binnenland; hoogst vruchtbaar, daardoor en wegens de
nij verheid der inlanders zeer gewichtig: en dat die der
Europeanen niet onbelangrijk is, blgkt uit het feit dat bijna
van al de stoompaardenkrachten die geheel Java bevat, in deze
residentie verdeeld zijn over 40 stoomwerktuigen; rijst, koffie,
suiker, tabak, hout en klapperolie zyn de voornaamste pro-
dukten. De hoofdstad Samarang is zeer bedrijvig, de reede
ondiep, waarin voorzien zal worden door den aanleg van eene
nieuwe haven met groote voorhaven; de voornaamste ingeze-
tenen wonen in de fraaie voorstad B o d j o n g; eene citadel en
een sterk garnizoen verdedigen de stad, die ruim 35000 in-
woners telt; de spoorweg van Samarang naar Dokjokarta begint
reeds vruchten op te leveren voor den handel. Salatiga ligt
in eene bergstreek in een heerlijk, gezond oord, de kavallerie
houdt daar grootendeels garnizoen. Niet ver van daar is de ves-
ting Willem I, het thans door aardschuddingen sterk ge-
teisterd hoofdpunt van verdediging van Java. Demak, treurig
vermaard door herhaalde overstroomingen, en Poerwodadi
zijn in buitengemeen vruchtbare oorden gelegen; hooger op
vindt men de merkwaardige, 100" Fahrenheit hitte bezittende
modderwellen bij Wirasari.
m. Residentie Djapara, aan de Java zee, zoo grootals
Groningen en veel dichter bevolkt (850000 inw.), in 't mid-
den verrijst het gebergte Moeria; rijst, koffie, suiker, tabak
eh indigo zijn de belangrgkste voortbrengselen, en zij is eene
der meest in bloei toenemende residentiën. De hoofdplaats
Patti ligt binnenwaarts. De handelshaven is het net, ver-
sterkt Djawana. Allerlei meubelen gaan uit dit gewest
met scheepsladingen naar Batavia, doch deze industrie neemt
eer af dan toe. De Karimon-djawa eilanden behooren
tot deze residentie.
n. Residentie Rembang, even groot als Tjeribon, minder