Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■231
de bedrijvigheid der Chineezen, die in de voorsteden geves-
tigd zijn, want de eigenlijke stad is grootendeels onbevolkt;
de Resident woont te Tangkil, één uur van de stad. In-
dramajoe, bevestigde garnizoensplaats, Kandanghauer,
zoutdepót.
Uver de rivier Losarie betreden wg Oostelijk Java, dat veel
dichter bevolkt is dan de pas verlaten Soenda-distrikten.
f. Residentie ï a g a 1, aan de noordkust, zoo groot als
Zuid-Holland, goed bevolkt (ruim 850000 inw.), in 'tbin-
nenland hoog en boschrijk; produkten: rijst, koffie, suiker,
klapper-olie en houtskolen. De hoofdstad is oud doch re-
gelmatig gebouwd en nijver, zij heet ook Ta gal, de Re-
sident woont in het iets hooger gelegen Bandjaran.
g. Residentie Banjoemas, aan de zuidkust, meteen berg-
achtig binnenland, iets grooter dan Gelderland maar veel
dichter bevolkt (bijna een millioen inw.); het eiland Kam-
bangan behoort er toe; vooral rijst, koffie, suiker, indigo,
peper, kaneel en tabak worden hier verbouwd. De versterkte
hoofdstad heet Banjoemas aan de Serajoe-rivier. Tji-
latjap, eveneens bevestigd, is de aanzienlijkste handels-
haven der zuidkust. Op het eiland Kambangan worden vele
eetbare vogelnestjes ingezameld langs de vervaarlijk steile
klippen en rotsspitsen; het is het vaderland van de merk-
waardige , prachtige, 2 voet groote bloem Raffiesia Padma,
blad, stengel en wortel missend.
h. Residentie Bagelén, aan de hier zeer steile zuidkust;
een vruchtbaar berggewest, ongeveer zoo groot als Zuid-Holland
en sterk bevolkt (iVs millioen inw.); de geaardheid der be-
volking is hier evenals in Kadoe bijzonder gunstig; rijst,
koffie, indigo, thee en kaneel zijn de hoofdprodukten. De
kleine hoofdstad Poeworedjo is van een fort voorzien.
i. Residentie Kadoe in het bergachtig binnenland, bijna
zoo groot als Limburg, doch veel dichter bevolkt (700000
inw.), eene vruchtbare, schoone en gezonde landstreek, die
vooral rijst, koffie (ruim zooveel als de veel uitgestrekter
residentiën Pasoeroean en Preanger-Regentschappen), indigo
en tabak oplevert. De fraaie hoofdplaats Magelang is
versterkt en merkwaardig door de nabijgelegen tempelruïne
Boro Boedor, de prachtigste der veelvuldige overblijfselen van
de oude bevolking.
k. Residentie Pekalongan, aan de noordkust, niet veel