Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Boschberg .... 30 m., in Friesland, bij Appelscha.
Havelterberg ... 20 » » Drenthe, by Steenwyk.
Rottumerduin. . . 15 » » Groningen, op Rottum.
Roode Klif .... 11» » Friesland, aan de Zuidkust.
De laagste gedeelten vinden v?y midden in Zuid-
Holland, alwaar de meeste polders enkele meters beneden
het Amsterdamsche of gewone vloedpeil liggen, dat gemeen-
lek door A. P. wordt aangeduid: de Zuidplas-polder bij
Gouda 5,61, de Bergschenhoeksche polders 5,46, de
Hazerswoudsche droogmakery byna 5, de Nieuw-
koopsche polder zelfs 5,80 M.; in het voor 't overige
mede zeer laag liggend Noord-Holland bereikt de bodem
van den Haarlemmermeer-polder (op 4 M. beneden
A. P.) en van geen der overige droogmakeryen die diepte.
Al het land dat ten noorden en ten westen van eene ze-
kere lijn ligt, zou bij het ontbreken van duinen en zeewe-
ringen bij iederen eenigszins hoogen zeevloed aan de golven
ter prooi zijn; die bochtige lijn loopt ten zuiden van den
Dollart, langs Winschoten, Finsterwolde, ten noor-
den van Nieuwolda, Groningen en Grijpskerk, ten
zuiden van Dokkum, langs Hardegarijp, Akkrum,
Heerenveen, het Tjeuke-meer, Oldemarkt, Giet-
hoorn, Meppel, Staphorst, Zwolle, Oldebroek,
langs de boorden der Zuiderzee tot Naarden, dan zuid-
waarts over Utrecht, Kuilenburg, dwars door den
Bommeler-waard, langs Heusden en Waalwijk, ten
noorden van Oosterhout en Oudenbosch naar Ber-
gen op Zoom. Alleen de duinenreeks, een klein
zuidwestelijk hoekje van Friesland, enkele steden en de
eilanden Wieringen en ürk zouden er zich boven den
vloed verheffen.
§ 11. Uit het bovenstaande is duidelyk op te maken, dat
ons land zich in de onderscheidene streken ook zeer ver-
schillend voordoet. De welige wei- en bouwlanden der
lage kleilanden zijn allerwege door sloten van elkander
gescheiden, terwyl ettelijke breede weteringen en vaarten
voor een druk verkeer geopend zijn; hier en daar wisselen
de akkers af met landen, die aan den verbouw van tuin- of
moesgroenten zijn gewijd; de ooftboomen behooren vooral hier
te huis en staan meestal in boomgaarden bijéén, terwijl an-