Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■221
van enkele groenten of vruchten , is al wat hij verlangt; de
binnenlandsche stammen zgn niet onmatiger. Water eu onge-
giste palmwijn, benevens de verfrisschende melk der kokos-
noten zgn de gebruikelijkste dranken. — Even eenvoudig is
de gewone kleeding: het bovenlgf blijft gemeenlijk naakt, de
heup en het onderlijf worden met katoenen stotfen bedekt;
en zoo is het ook gesteld met de woningen, hetzij men de
in geboomte verscholen inlandsche dorpen of de op palen
bevestigde hutten der kustbewoners en der minder beschaafde
volksstammen bezoekt, overal zijn bamboesriet en palmbladen
de voornaamste bouwmaterialen.
Daarom is evenwel volstrekt niet alle weelde gebannen:
integendeel vindt men ook hier de sterkste contrasten; bij
feestelijke gelegenheden zijn smulpartijen en pronkzucht aan
de orde van den dag, en de rijke Javaan of het machtig
inlandsch hoofd spreidt in kleeding en woning eene weelde ten
toon, die den Europeaan verbaasd doet staan; dit zijn echter
uitzonderingen. De ondervinding leerde trouwens dat men
zich in zulk een klimaat het best bevindt bij een eenvoudi-
gen leefregel; vandaar dat bijv. de slaapsteden zich zonder
uitzondering slechts onderscheiden door meerdere of mindere
netheid en dat de Europeaan den inlander volgt in eenvoud
van kleeding, die gedurende de dagelijksche bezigheden
slechts uit katoen bestaat, doch dit zoo fijn en zoo hagel-
blank mogelgk.
Waren de behoeften grooter, de inboorling zou zich meer
genoopt vinden door arbeid zijne wenschen te bevredigen,
doch thans kan hij met weinig inspanning zich en de zijnen
voor gebrek vrijwaren, en de groote meerderheid verlangt niets
meer. Ofschoon de nijverheid derhalve niet beduidend is, mag
men niet ontkennen dat de Maleier zeer kunstvaardig is, vooral
iu het weven en verven van katoenen stoffen, het houtsnijden
en het bewerken van goud en edelgesteenten; toch is de han-
del er bloeiender dan het handwerk. De vermaken zgn nog de
krachtigste spoorslagen om geld in handen te krijgen, want
weddingschappen, tooneelvoorstellingen, goochelkunsten, mu-
ziek en dans zijn zaken waarop allen verzot zijn en die kosten
veroorzaken, omdat de Oosterling wel zelf wedt, maar voor
zich laat spelen, goochelen of dansen. Bg de aanzienlijken
paren zich jacht en dierengevechten aan de andere tijdverdrg-
ven, terwijl de groote gebeurtenissen des levens, vooral het