Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■212
Nederland telt op 594,5 vierk. mijl 3,865500 inw. (1877)
De Koloniën . 31586 » » 23,590000 » (1875)
te weten: Oost-Indië 28756 » » 23,500000 »
West-Indië 2830 » » 90000 »
NEDERLANDSCH OOST-INDIE
§ 161. Al onze bezittingen in Oost-Indië liggen ten
zuidoosten van het vasteland van Azië in den Oost-Indi-
schen Archipel, tusschen 3° N. Br. en 11" Z. Br., en tus-
schen 95" en 141" O. L. van Greenwich; derhalve beslaan zy
met de tusschenliggende zeearmen eene oppervlakte nagenoeg
gelijk aan half Europa. Zij worden begrensd door den Indi-
schen Oceaan in het westen en zuiden, de Timorzee in het
zuidoosten; de oostelijke grens is op Nieuw-Guinea dwars
door het onbekend binnenland langs den 141sten graad O. L.
getrokken; in het noordoosten is de Groote Oceaan de grens,
in het noorden vormen de Soeloe- en Chineesche Zee en de
Straat van Malakka de grenzen der eilanden waarop onze be-
zittingen liggen.
Verreweg het meerendeel der honderde eilanden, waaruit
de Archipel binnen voormelde grens bestaat, behoort onder
het Nederlandsch bestuur, doch evenwel is een aanmerkelijk
gedeelte vau Bornéo geheel onafhankelijk van ons land, terwijl
een groot gedeelte van het binnenland der uitgestrektste eilan-
den nog een aanzienlijk deel zijner onafhankelykheid behield,
al erkenden de opperhoofden, doorgaans Sultan getiteld, Neêr-
lands oppergezag. Het beste overzicht erlangt men door eene
natuurlijke scheiding in de volgende groepen:
^ Java, met omliggende eilanden;
de Groote ) Sumatra, met de naburige eilanden;
Soenda-eilanden) Bornéo, met de omringende eilanden;
^Celébes, met de nabijgelegen eilanden.
^'"Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Sandel-
'1 hout-eiland en Timor, met de omliggende
^ eilanden.
de Kleine
Soenda-eilanden
Halmaheira, Ceram, Boeroe, Amboina,
de Molukken ) Banda en de Zuid-oostelijke groepen (be-
(_nevens westelijk Nieuw-Guinea).