Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■206
veren daar getuigenis van. Tot den op den linkeroever der
Maas gelegen strategischen kring der voormalige vesting be-
hooren de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. Pieter,
met den bekenden berg van dien naam, waarop de schoon ge-
legen sociëteit Slavante en een thans verlaten fort. Binnen de
wallen is een aangenaam wandelpark aan de Maas, en in het
tegenoverliggend Wijk eene merkwaardig fraaie nieuwe kerk.
Sittard ligt midden in welige akkers en heuvels, bevat
ruim 4700 inwoners en is door markten en handel niet onbe-
langrijk; het is een vriendelijk plaatsje, nauwlgks een uur
van de Belgische en Pruisische grenzen, welke elkander hier
zoo dicht naderen; enkele molens, brouwerijen en kleinere
werkplaatsen dragen bij tot de welvaart.
Roermond, aan de Maas, eene welvarende, open stad,
sedert de wallen in wandelingen zgn herschapen; de bevolking
van 9500 zielen drijft een levendigen binnenhandel, terwgl
veel bloei verspreid wordt door de industrie, vertegenwoordigd
door halfwollen- en katoenen stoffen-fabrieken,
bleekergen en verwerijen, zijdeweverijen, gzergieterijen, sloten-
makergen , schrgf- en behangselpapierfabrieken, goudborduur-
selmakergen , geschilderd glasfabrieken, steenbakkergen, steen-
en beeldhouwerijen, stoom-meelmolens, zout- en zeepziederijen,
bierbrouwerijen, likeurstokerijen en tabaksfabrieken. De Mun-
sterkerk en de rijzige toren der St. ChristofPelkerk met het
levensgroot beeld van dien heiligen, de fraaie bruggen over
de Maas en de hier in die rivier vallende Roer en verscheidene
andere bouwwerken versieren de stad, die aan kavallerie tot
garnizoen strekt; de omstreken zijn zeer aangenaam.
Weert ligt nabij de Peel, te midden van veenen en heide-
velden , als eene uitgestrekte oase aan de Zuid-Willemsvaart,
en telt in de gemeente 7000 inwoners, waarvan er 3000 in
de kom wonen, die hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt
bestaan, maar zich mogen verheugen in een groot vertier op
de weekmarkten en aanzienlijken handel in hout, paarden en
vee; er zgn enkele fabrieken, daaronder zoutziederijen en
zeepziedergen, branderijen, bierbrouwergen en steenbakkergen.
Venlo, voorheen eene vesting aan de Maas, met bijna
8000 zielen, flinke gebouwen, maar nauwe en onregelmatige
straten; zg is levendig door den doorvoerhandel op Pruisen ,
heeft een flink garnizoen en eenige fabrieken: stoom-meelmo-
lens , tabak- en sigarenbereiding, leerlooierg en schorsmolens,
metaalverwerking, zout- en zeepziederijen, bierbrouwergen,