Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■202
tricht en Roermond vooral wordt goed gezorgd voor de we-
tenschappelijke opleiding. De bevolking is over het algemeen
levenslustig en vroolijk van aard, de zeden en gewoonten zijn ,
ten plattenlande althans, onverbasterd en eigenaardig, op-
tochten en schuttersfeesten geliefkoosde vermaken.
De opgewekte aard der bevolking heeft menig volksgebruik
in wezen gehouden: de kermissen worden gemeenlijk met
zulke optochten en schuttersfeesten gevierd, welke laatste zich
echter niet bepalen tot wedijveren in juist en vaardig schieten ,
maar hier en daar verdeelt men zich in twee partijen, die
duchtige spiegelgevechten leveren, en waarbij soms in hunnen
gver bloedverwanten of vrienden als ware kampioenen op elk-
ander lostrekken. Elders tracht men eene versterkte stelling
tegen herhaalde aanvallen te verdedigen; hoofd-ofiicieren van
één dag bivouakkeeren, zenden expressen, worden overrom-
peld, in één woord, men bootst eene formeele belegering
na; soms duurt één kampstrijd uren achtereen, eindelijk
winnen de groenen het van de grauwen, of omgekeerd, eu
hoeveel pond kruit verschoten wordt valt moeielijk te gissen,
nog minder is het aantal klappen met de platte kling te
tellen.
In een der kleinere plattelandsgemeenten valt de kermis
op 1 Mei in; dat is een dag dien de trouwlustige Limburger
niet ongebruikt laat voorbijgaan, en daarom heeft hij de vol-
gende comisch-boersche wgze van viering van dien dag uit-
gevonden : 's avonds te voren verzamelen zich de jongelieden ,
en de meisjes worden niet in persoon maar bg name ter markt
gebracht. Achtereenvolgens worden ze aan den meestbie-
dende voor den kermistijd verhuurd, de penningen in eene
algemeene beurs gestort, en is het geld op dan is de kermis
gedaan: tot geruststelling diene dat de knapste deerns slechts
één Pruisischen daalder opbrengen, derhalve ruïneert men zich
niet; maar het aardigst is, dat zeldzaam eene dier blanke
slavinnetjes zich onttrekt, trouwens zij zou dan finaal moeten
t'huis blijven.
Elders viert men dien eersten Meinacht nog dwazer en waar
het een groot en welvarend vlek is, wordt de zaak van
meer belang. Een troepje der flinkste burgerzoons vereenigt
zich en trekt naar de pleinen, alwaar de hoofdleider het doel
der bijeenkomst herinnert, op onpartijdige oordeelvelling aan-
dringt, daarna luidkeels de jongelieden van de geheele buurt
paart of koppelt, en daarop de goedkeuring der aanwezigen