Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■201
XI. LIMBURG.
§ 155. Dit sedert 1839 aan Nederland verbonden gewest
bestaat uit een aantal bestanddeelen, die niet alle in de lot-
wisselingen der overige provinciën hebben gedeeld, want ten
tijde van den Munsterschen vrede was een groot gedeelte in han-
den der Spaanschen en dertien jaar lang werd over de toe-
deeling geraadpleegd en getwist, totdat deze in eene verdee-
ling uitliep, zoo grillig dat men er bijna geen wedergade
van kan vinden. Maastricht was en bleef Staatsch en met
Venlo was deze vesting derhalve ook later uitgezonderd van
de verplichtingen, welke het Hertogdom Limburg aan
den Duitschen Bond tot 1868 had te vervullen.
De tegenwoordige, van het zuiden naar het noorden lang-
gestrekte provincie volgt den loop der Maas, wordt begrensd
ten westen door Noordbrabant en Belgisch Limburg, ten
zuiden door de Belgische provincie Luik, ten oosten door
Pruisen (de Eijn-provincie) en ten noorden door Gelderland;,
zy bestaat uit: 1. de voormalige Generaliteits-landen,
als een gedeelte van Brabant met Maastricht, een deel van
Staatsch Limburg of de Landen van Overmaas met
Valkenburg, en Staatsch Opper-Gelder met Venlo; 2. een
deel van Oostenryksch Opper-Gelder met Roermond;
3. een deel van Pruisisch Opper-Gelder; 4. een deel
van Kleefsland en Gulikerland met Sittard; 5. het
Graafschap Hoorn met Weert en de Abdij Thorn.
De beide Arrondissementen bevatten te zamen tien Kan-
tons, als: Maastricht, de Kantons Maastricht, Meerssen,
Heerlen, Sittard en Gulpen; Roermond, de Kantons Roer-
mond, Horst, Venlo, Weert en Gennep: in het geheel 113
gemeenten, waarvan de meeste, doch kleinste in het Arron-
dissement Maastricht liggen.
Op 40 vierkante myl of 220000 hectare, wonen ruim
225000 zielen in ruim 40000 huizen, die ten plattenlande
niet zoo ruim en net zijn als in de noordelyke provinciën;
van de inwoners zijn 97% roomsch-katholiek, 2///„protes-
tantsch en '/^"/n israëlietisch; waarschijnlyk door de weinige
uitgestrektheid van vele landgemeenten is het schoolbezoek
hier iets beter dan in Noordbrabant, doch in 't geheel niet
zoo vlijtig als in Groningen en de andere provinciën; te Maas-