Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■200
is liier eene bierbrouwery , eene groote destilleerdery, ééne
garancine-, zeven meekrap-fabrieken en nogal handelsvertier
in de haven aan de Vliet. — Willemstad, vesting op den
noordwestelyksten hoek, aan het Hollandsch Diep , onbedui-
dend maar net stadje, met ongeveer 2000 inwoners, eene
meestoof en eene scheepstimmerwerf; in den omtrek zyn meer-
dere meestoven en oliemolens. — Klundert omwald, vrien-
delyk stadje met ruim 3000 zielen, hoofdzakelyk levend van
landbouw en eenige industrie: eene stoom-meelfabriek, mee-
stoven, houtzaagmolens, eene bierbrouwery en eene werf. —
Nog meer landwaarts, te midden van vette kleipolders, de
welvarende landstad Zevenbergen, aan vaart, spoorweg en
kunstwegen; de gemeente telt 6100 zielen en bezit twee be-
langryke beetwortelsuikerfabrieken, drie meestoven, eene spi-
ritus-stokerij, bierbrouwery en, touwslageryen , leerlooieryen en
eene scheepstimmerwerf; de handel in granen, zaden, vlas en
meekrap is belangryk. — Geertrnidenberg, vesting met
ongeveer 2000 inwoners aan den Donge , naby den Biesbosch;
de zalm- en vischvangst in 't algemeen levert aan enkelen
een bestaan op; voor 't overige is het vertier niet groot, al
zijn er bierbrouwerijen, hoeden- en sigarenfabrieken, eene
leerlooiery en eene beetwortelsuikerfabriek.
In deze streken liggen eenige dorpen en vlekken, die met
de steden in belangrykheid kunnen wedijveren: — de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe met 4100 inwoners, langs
den Amer en het Hollandsch Diep uitgestrekt, met visscherij
en vlasteelt; aan den noordwesthoek ligt de Moerdyk, ha-
venplaats voor het verkeer op Holland. — Oudenbosch,
een neringrijk en nijver vlek met twee groote beetwortelsui-
kerfabrieken, olieslageryen, bierbrouweryen, eene zoutziede-
rij en 4000 inwoners. — Rosendaal, aan een kruispunt
van spoorwegen, sterk bloeiend vlek met 8000 inwoners, vrg
wat handel in het doeltreffend haventje en op de drukke jaar-
en weekmarkten; voorts drie beetwortelsuikerfabrieken, stoom-
meelmolens , bierbrouwerijen, eene pianofabriek, leder-, styf-
sel-, boeden- en pettenfabrieken. — Wouw aan den weg
naar Bergen op Zoom, met vrij wat nyverbeid: steen- en
pottenbakkerijen, leerlooieryen, olie- en graanmolens; dit aan-
zienlek dorp bevat ruim 3300 inwoners. — Ten zuiden van
pasgenoemde stad bet schilderachtig gelegen Ossendrecht,
te midden van bosch en bouwland, hooge zandgronden en
vette kleipolders langs de Schelde.