Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■199
tiiigfabrieken, haardoek- en kammeufabrieken, eene pianofabriek,
eene pepermuntfabriek, zeep- en zoutziederijen, brouwerijen ,
stoom-oliemolens, sigarenfabrieken eu eene lucifersfabriek. —
Oosterhout, uitgestrekte gemeente met 9000 inwoners
(5000 in de kom) aan den straatweg van Breda op Gorkum,
met eene haven naar den Donge; deze bloeiende open stad
dryft veel handel, heeft drukke markten, eene beetwortelsui-
kerfabriek, bierbrouwerijen, linnenweverijen, leerlooierijen,
potten- en steenbakkerijen. — Onder de dorpen zijn vooral
gewichtig: Ginniken, aan Breda grenzend, met 4000
inwoners, kunstwolfabriek, verlaktleder- en wasdoekfabriek,
bierbrouwerijen, enkele andere fabrieken en drukken handel;
de fraaie kom van het dorp grenst aan het Mastbosch.
Aan de westzijde van Breda ligt het nog belangrijker Prin-
se nhage, met veelbezochte wandeldreven en 5900 inwoners,
hoofdzakelyk van warmoezery, landbouw, veeteelt en eenige
industrie bestaande. — Het schaduwrijk Liesbosch doorwan-
delend betreedt men de bijna even sterk bevolkte gemeente
Etten en Leur, met twee fraaie dorpskommen in een aan-
genaam kwartier; vooral te Leur is de nyverheid vry belangryk,
door eene beetwortelsuikerfabriek, leerlooierijen, steen-, pannen-
en pottenbakkeryen , zout- en zeepziedery en bierbrouwery ;
landbouw en houtteelt zyn echter de hoofdzaken. — Het vroeger
zoo druk Groot-Zundert aan den straatweg op Antwerpen is
thans stiller, sedert de spoorweg is aangelegd; het is de
aanzienlyke hoofdplaats der uitgestrekte gemeente Zun der t
met 4000 inwoners; de handel in kippen en kapoenen is
daar en in 't naburig Rysbergen van eenig gewicht.
§ 154. In den westelijksten hoek van Noordbrabant vindt
men BergenopZoom, met eene haven aan de Ooster-Schelde,
hoog gelegen, en sterk bevestigd door Coehoorn; tot 1747 al-
tijd te vergeefs belaagd en belegerd, thans ontmanteld. Deze
stad bezit enkele merkwaardige gebouwen, zooals de Geer-
truida-kerk met graftombes, het stadhuis en het voormalig
Markiezenhof; de 9500 inwoners drijven eenigen binnenhandel
in Bergsche ansjovis, hout, boomschors en andere artikelen,
en houden enkele fabrieken aan den gang, zooals: 3 beet-
wortelsuikerfabrieken , kunstwolfabrieken, yzergietery, leer-
looieryen , aardewerkfabrieken, bierbrouweryen, zout- en zeep-
ziederijen. — Steenbergen, platteland-stadje met 2000
zielen, hoofdplaats eener gemeente van 6500 inwoners; er