Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■198
besloten plaatsen en spreiden hunne weelde in huis en huisraad
en kleeding ten toon; vermeldenswaardig zijn onderanderen:
S1 e e u w g k, met het veer op Gorkum, en het door teelt van
rijshout bloeiend Werkendam, beide aan de Merwede, met
talrijke aannemers onder de bevolking; voorts Drun en en
Dussen, alle ongeveer of ruim 2000 zielen tellend. — De
Langstraat is eene aaneenschakeling van grootendeels in
eene onafgebroken rij achter elkander liggende dorpen, die
ruim 20000 zielen bevatten en hunne groote welvaart bijna
uitsluitend te danken hebben aan landbouw, veeteelt, hooi-
bouw en schoenen-ver vaardiging met de daarbij behoo-
rende leerlooierij. De meestal netgebouwde dorpen zijn: Ba ar d-
wijk. Waalwijk, Besoien, Capelle, Waspik en
Eaamsdonk, meer zuidwaarts Vrijhoeven-Capelle en
Sprang; het belangrijkste is Waalwgk met 3300 inwoners,
eenig vertier door den aanvoer in de haven van steenkolen
ten behoeve der zuidoostelijke fabriekdistricten en de navol-
gende fabrieken: bierbrouwerijen, touwslagerg , leerlooierij en
talrijke schoenmakers; er is een korenbeurs en veel verzending
van saamgeperst hooi. — Waspik, met 2700 zielen, handel,
scheepstimmerwerven, touwslagerijen, leerlooierijen, schoen-
makerijen en bierbrouwerijen, is mede zeer bloeiend, evenals
Eaamsdonk: dorp en veer vormen twee afzonderlijke deelen,
te zamen met 4000 inwoners, door eene sierlijke brug over
den Donge met Geertruidenberg verbonden; handel in hooi,
paarden, vee, biezen en hoei^hout, zoutziederij, bierbrouwe-
rij , leerlooierij, touwslagerij en scheepstimmerwerven verschaf-
fen hier veel vertier; de hervormde kerk is vermeldenswaardig
als overblgfsel uit den St. Elizabethsvloed in 1421.
§ 153. De Baronie van Breda bevat de steden: Breda,
voorheen vesting, met 15000 inwoners aan de bevaarbare
Mark, tusschen drie spoorweglijnen, omringd door fraaie,
sterk bevolkte omstreken en in wgder kring door schoone
bosschen; deze stad bezit eene ruime Groote kerk met de
overheerlijk fraai gebeeldhouwde marmeren graftombe van En-
gelbert II van Nassau en zijne gemalin. Het voormalig kasteel
is thans ingericht tot Koninklijke Militaire Academie, het
aangrenzend Valkenberg is eene openbare wandelplaats; de
markt is ruim en flink bebouwd. De doorvoerhandel is niet
onbelangrijk, maar de nijverheid van meer gewicht: twee
tapijtfabrieken, hoedenfabrieken, twee ijzergieterijen en werk-